Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CA224-020 (LAG-3)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Formålet med dette forsøg er at undersøge, sikkerheden og effekten af et nyt antistof givet alene og i kombination med et kendt antistof ved behandling af forskellige kræftsygdomme.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Kræftceller kan hæmme immunforsvaret og dermed medvirke til at forhindre immunforsvaret i at nedbryde kræftceller. BMS-986016 og nivolumab (Opdivo®) virker ved at fastgøre sig til og blokere for bestemte proteiner, der findes på forskellige celler i dit immunforsvar. Ved at blokere disse proteiner reaktiveres immunforsvaret. Dermed kan kroppen nedbryde kræftceller.

Nivolumab er godkendt i USA og Europa til behandling af bestemte typer lungekræft og Kræftceller kan hæmme immunforsvaret og dermed medvirke til at forhindre immunforsvaret i at nedbryde kræftceller.
BMS-986016 og nivolumab virker ved at fastgøre sig til og blokere for bestemte proteiner, der findes på forskellige celler i dit immunforsvar. Ved at blokere disse proteiner reaktiveres immunforsvaret. Dermed kan kroppen nedbryde kræftceller.

Nivolumab er godkendt i USA og Europa til behandling af bestemte typer lungekræft og modermærkekræft.

Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvor sikker behandlingen med to antistoffer er, og hvordan den tåles og om den er effektiv ved forskellige kræftsygdomme. Hvis behandling viser sig at være mere effektiv end nuværende standard behandling, kan det i fremtiden medføre en bedre behandling af patienter, der har samme typer kræft.-

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft som har spredt sig eller ikke er tilgængelig for kurativ behandling
 • Kræften har udviklet sig under tidligere standardbehandling
 • Kræften kan følges med scanninger
 • Der foreligger kræftvæv fra tidligere undersøgelse eller du indvilliger i at få taget en ny prøve
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har hjernekræft eller spredning til hjernen som eneste aktive sygdom
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, der kræver behandling
 • Du har haft hjernebetændelse, meningitis eller ukontrollerede krampeanfald inden for ét år før forsøgsbehandlingen
 • Du har spredning til hjernen som ikke er under kontrol
 • Du har behov for ilttilskud
 • Du behandles med binyrebarkhormon
 • Du har fået en blodtransfusion inden for 2 uger op til behandlingsstart
 • Du har eller har haft hjerte-kar sygdomme


Sådan foregår behandlingen BMS-986016 og nivolumab får du på hospitalet en gang hver anden uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Behandlingen kan gives op til 96 uger afhængigt af, hvor godt du tåler behandlingen, og hvor godt den virker. Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe

I løbet af forsøgsperioden får du forskellige undersøgelser, bl.a. blod- og urinprøver, EKG (hjertekardiogram) og MR-/CT-scanninger.

Bivirkninger ved behandlingen Nivolumab (Opdivo®)
Nivolumab

BMS-986016
Der er kun begrænset erfaring med BMS-986016 til behandling af mennesker.
Dyreforsøg tyder dog på, at træthed kan være en bivirkning ved behandling med BMS-986016

Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes. Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
-Træthed
-Kvalme
-Udslæt

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 24-01-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat