Gå til sygdomsliste

CA224-020 (LAG-3)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel CA224-020 (LAG-3)

Forsøgets lange titel Et fase 1/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerheden, tolerabiliteten og effektiviteten af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (Nivolumab, BMS-936558) i fremskredne solide tumorer

Overordnede formål At vurdere sikkerhed og tolerabilitet, karakterisere dosislimiterende toksicitet og identificere den maksimalt tolererede dosis af BMS-986016 alene og i kombination med nivolumab hos patienter med udvalgte fremskredne solide tumorer, og at give foreløbige oplysninger om de kliniske fordele ved kombinationen

Undersøgelsesdesign Åbent, multicenter, fase1/2 studie.

Primære endpoints Sikkerhed og tolerabilitet

Sekundære endpoints
 • Bedste repons rate
 • Objektivt respons rate
 • Sygdomskontrol rate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Immunogenicitet
 • Hjertefunktion (QT) vurderet ved EKG
 • Biomarkører


Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenterede lokalt fremskredne og / eller metastatiske solide tumorer
 • Dosiseskalering: cervikal-, ovarie-, blære-, kolorektal-, hoved-hals-, renalcelle-, ventrikel- eller hepatocellulær carcinom, der er tidligere ubehandlet med immuno-onkologiske præparater
  Første linje melanom og første- eller anden linje NSCLC
  NSCLC og melanom patienter, der er progredieret under eller efter behandling med anti-PD-1/anti-PDL-1 med eller uden anti-CTLA-4
 • Dosisekspandering: Samme som ovenstående bortset fra cervical-, ovarie-, blære- og kolorektal cancer
 • Progredieret eller intolerence over for mindst én standard behandling, bortset fra patienter i første linje kohorter
 • Mindst én målbar læssion ved baseline
 • Tilstrækkeligt arkivtumorvæv eller tilgængelig for tumorbioptering
 • Performance status 0-1


Eksklusionskriterier
 • Primær CNS tumor eller solide tumorer med CNS metastaser som eneste aktive sygdom
 • Autoimmun sygdom
 • Encephalitis, meningitis eller ukontrollerede krampeanfald inden for ét år op til inklusionen
 • Ukontrollerede CNS metastaser
 • Behov for ilttilskud
 • Behandling med systemisk kortikosteroid >7,5 mg dagligt
 • Modtaget blodtransfusion inden for 2 uger op til behandlingsstart
 • Albumin < 28 g/L
 • Pågående eller tidligere ukontrolleret eller signifikant hjerte-kar sygdomme
 • G-CSF eller bisfosfonat inden for 4 uger op til behandlingsstart


Behandling Arm 1: BMS-986016 (Anti-LAG-3)

Arm 2: BMS-986016 (Anti-LAG-3) + BMS-936558 (Nivolumab)
Begge stoffer gives i.v. hver 14. dag i serier af 8 uger

Forsøget er nået til ekspansionsdelen, hvor alle patienter får begge stoffer.

Planlagt antal patienter Total: 360
6-8 på både Herlev Hospital og Rigshospitalet

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 01-12-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat