Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Checkmate 274/CA209274

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft
Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøges effekten af lægemidlet nivolumab (Opdivo®), til behandling af patienter med blærekræft, nyrebækkenkræft eller urinlederkræft. Nivolumab er en form for immunterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab (Opdivo®) er et nyt lægemiddel til behandling af kræft. Det er et antistof, som hjælper kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræften.

Det hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Det virker ved at blokere bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

I dette forsøg undersøger lægerne nivolumabs virkning og sikkerhed og tolerancen af stoffet hos patienterne, når man bruger det til at behandle blærekræft, nyrebækkenkræft og urinlederkræft.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Formål At sammenligne den sygdomsfri overlevelse mellem nivolumab og placebo hos patienter med PD-L1 tumorer

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du ved en operation har fået fjernet al kræften inden for 90 dage inden forsøget.
 • Du er er sygdomsfri efter operationen
 • Du har kræft i blære, urinleder eller nyrebækkenet med høj risiko for tilbagefald
 • Kræften er af bestemte vævstyper
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Større kirurgiske indgreb er afsluttet mindst 4 uger før du skal have forsøgsmedicin


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået fjernet en stor del af blæren (Partiel cystectomi) for blærekræft eller en stor del af nyren (partiel nefrektomi) for nyrebækkenkræft
 • Du har fået forebyggende medicinsk behandling eller stråleterapi for urinleder (urotelial) eller prostatakræft
 • Du har en aktiv immunsygdom (Autoimmun sygdom)
 • Du har fået medicinsk behandling med binyrebarkhormon eller andre midler der dæmper immunforsvaret
 • Du tidligere har haft livstruende bivirkninger ved tidligere immunterapi
 • Du har bivirkninger af tidligere anti-cancer behandling - med undtagelse af nyresygdom, sukkersyge, høretab, hårtab og træthed


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du vil få behandling med nivolumab eller placebo i et drop i en blodåre én dag hver 14. dag

Længden af den periode, hvor du modtager behandling med enten nivolumab eller placebo afhænger af virkningen på din sygdom, og om du kan tåle behandlingen.

Perioden vil dog ikke være på mere end 1 år.

Opfølgning
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Når behandlingen stopper, skal du til flere opfølgningsbesøg. De første finder sted ca. 1 måned og ca. 4 måneder efter behandlingen er stoppet.

De efterfølgende opfølgningsbesøg vil enten ske via telefon eller besøg i ambulatoriet. Disse besøg vil ske ca. hver 3. måned.

Bivirkninger ved behandlingen Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2014-003626-40, Clinicaltrials.gov: NCT02632409

 • Denne side er sidst opdateret: 19-06-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat