Gå til sygdomsliste

Checkmate 274/CA209274

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel Checkmate 274/CA209274

Forsøgets lange titel Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blind, multicenter studie af adjuverende nivolumab vs. placebo i patienter med højrisiko invasiv urotelial cancer

Overordnede formål At sammenligne den sygdomsfri overlevelse mellem nivolumab og placebo hos patienter med PD-L1 tumorer

Undersøgelsesdesign Randomiseret 1:1, dobbelt-blind, multicenter, fase 3 studie

Eksklusionskriterier
  • Kendt hypersensitivitet overfor en eller flere af komponenterne i behandlingen
  • Tegn til fysiske eller psykiske sygdomme, som kan forhindre optagelse af peroral behandling
  • Anden alvorlig sygdom eller pågående infektion.
Behandling Infusion af trastuzumab, docetaxel og oxaliplatin hver 3. uge. Kontinuerlig capecitabine tablet behandling.
Der er tre dosistrin af docetaxel, Der inkluderes tre patienter på hvert dosistrin. Når tre patienter på et givent tidspunkt har været i behandling i tre uger (en behandlings serie) og være vurderet for toksicitet, kan der øges til næste dosistrin. Udvikler en patient DLT (dosislimiterende toksisitet), inkluderes yderligere tre patienter på pågældende dosistrin. De andre stoffer har fast dosis. Der tilrådes i alt 6 behandlinger med Her-TEX, efterfulgt af behandling med trastuzumab som monoterapi indtil PD.
Planlagt antal patienter 10
Startdato 01-06-2011
Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr ClinicalTrials nr: NCT02481830. EUDRACT Number 2015-001097-18

Diverse Nivolumab må ikke justeres i dosis

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 25-07-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat