Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 577

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Forebyggende behandling efter operation (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg skal undersøge om antistoffet nivolumab (Opdivo®) kan styrke kroppens eget immunforsvar mod kræftceller for patienter opereret forspiserørskræft, og om behandlingen virker bedre end placebo. I forsøget undersøger man, om nivolumab kan forebygge tilbagefald, og hvilke bivirkninger behandlingen har.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget undersøger om nivolumab (Opdivo®) er bedre end placebo til at forhindre tilbagefald af kræften efter en operation, hvor man fjerner kræftknuden i spiserøret.

Behandlingen er en såkaldt forebyggende behandling, da der er en risiko for, at der efter operation stadig er enkelte kræftceller tilbage i kroppen.

I forsøget vil man undersøge, om behandlingen med nivolumab gør, at flere overlever kræftsygdommen.

Nivolumab er et antistof, som hjælper kroppens eget immunforsvar med at bekæmpe kræften. Det hører under de behandlingsformer, der kaldes immunterapi. Stoffet virker ved at blokere kroppens naturlige bremser på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræft.

Nivolumab er allerede godkendt til behandling af modermærkekræft, lungekræft, nyrekræft og lymfeknudekræft. Antistoffet er godkendt til brug i USA, EU og Japan.Hvad er immunterapi?

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er blevet opereret for kræft i nedre del af spiserøret eller mavemunden
 • Du inden din operation modtog kemo- og stråleterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i øverste tredjedel af spiserøret
 • Kræften havde spredt sig, men du blev opereret


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får behandling med nivolumab, og hvem der får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen går i gang, vil du få en grundig helbredsundersøgelse.

Hver anden uge i 16 uger får du nivolumab eller placebo direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Efter de 16 uger får du behandlingen hver fjerde uge.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen, så længe medicinen holder din sygdom i ro eller så længe, du kan tåle behandlingen. Behandlingsperioden vil dog højst vare et år.
Behandlingen stopper før tid, hvis den ikke har den ønskede effekt, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Når forsøgsbehandlingen stopper, skal du efterfølgende møde til to opfølgningsbesøg, hvor din helbredstilstand vil blive fulgt. Det første cirka en måned og det andet cirka tre måneder efter forsøgsbehandlingen er stoppet.

Herefter skal du til opfølgningssamtaler hver 3.-6. måned enten på hospitalet eller over telefonen

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse om bivirkningerne på minmedicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrial.gov nr.: NCT02743494, EudraCT nr.: 2015-005556-10 

 • Denne side er sidst opdateret: 11-09-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat