Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Cripto-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring I dette forsøg vil forskere undersøge, om måling af proteinet Cripto-1 kan bruges til at opdage gliomer (hjernetumorer) og til at vurdere behandlingseffekt.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved at kende identiteten af cellerne i hjernetumorer vil forskere kunne arbejde frem imod en mere målrettet behandling. En måde at udpege disse celler på kunne være ved hjælp af et protein, som er til stede i dem, og som ikke er til stede eller kun er til stede i meget begrænset mængde hos raske. Dette protein kunne være det såkaldte Cripto-1.
I dette forsøg vil forskere gennem blodprøver undersøge, om måling af proteinet Cripto-1 kan bruges til at opdage gliomer og til at vurdere behandlingseffekt.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har gliom grad II og III med tilbagefald
  • Du har gliom grad IV


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har gliom grad I


Forsøgsmetode Du vil undervejs i dit behandlingsforløb få taget ekstra blodprøver. Fra prøverne vil proteiner og blodceller blive isoleret og sammenholdt overfor informationer fra din journal og fra kontrolscanninger.

Sådan foregår behandlingen Der er ingen forsøgsbehandling tilknyttet forsøget. Inkluderede patienter følges med blodprøver gennem behandlingsforløbet.

Bivirkninger ved behandlingen Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
  • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-05-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat