Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHIPAC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forebyggende behandling efter operation (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget henvender sig til patienter, der er blevet opereret for bugspytkirtelkræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Studier af celler i laboratorium har vist, at kosttilskuddet T-ChOSTM, kan mindske væksten af kræftceller. Standardbehandling (forebyggende) efter helbredende operation for bugspytkirtelkræft er kombination af kemostofferne Gemcitabin og Capcetabin. T-ChOSTM er ikke et lægemiddel, men et kosttilskud udviklet af rejeskaller.

Forsøget skal undersøge, om denne virkning set i laboratoriet kan overføres til mennesker, så behandlingen for bugspytkirtelkræft på sigt kan forbedres.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du kan starte forebyggende (adjuverende) behandling senest 12 uger efter operation
 • Du har gennemgået en helbredende operation for bugspytkirtelkræft af typen adenocarcinom
 • Du er aktiv, som før du blev syg, og kan alt andet end at udføre tungt fysisk arbejde (performance status 0-1)
 • Dine organer fungerer, som de skal


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået medicinsk behandling eller stråleterapi for at skrumpe kræftknuden inden operationen (neoadjuverende behandling)
 • Du har eller har haft tilbagefald af kræft i bugspytkirtlen, eller kræften har spredt sig uden for bugspytkirtlen
 • Du har eller har haft en alvorlig sygdom eller ukontrolleret medicinsk lidelse:
  - Aktiv antibiotikakrævende infektion inden for 2 uger
  - Betydende hjertesygdom eller svært forhøjet blodtryk
  - Alvorlig lungelidelse eller flere allergier
  - Samtidig får behandling med immundæmpende medicin
  - Iskæmisk hjertesygdom
  - Ustabile hjertkramper (angina pectoris) eller blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) inden for 6 måneder
  - Alvorlig lungelidelse eller multiple allergier
  - Samtidigt brug af immunsupprimerende eller myelosupprimerende medicin
 • Du har kendt allergi over for indholdsstofferne i lægemidlerne, der bliver brugt i forsøget
 • Du samtidig deltageler i andre kliniske forsøg
 • Du har behov for behandling med blodfortyndende medicin


Forsøgsmetode Forsøget er en randomiseret (lodtrækning), dobbeltblindet placebo undersøgelse.

Lodtrækningsforsøg med placebo
Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning).

Dobbeltblindet
Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg
Sådan foregår behandlingen
 • Før behandlingen skal du undersøges grundigt for at sikre, at du kan tåle behandlingen
 • I 6 måneder får du behandling med Gemcitabin, Capecitabin og T-ChOSTM. Herefter fortsætter du med T-ChOSTM, så længe scanninger viser du er sygdomsfri, eller så længe du kan tåle behandlingen (højst 5 år)
 • Gennem forsøgsperioden bliver du fulgt tæt med scanninger, og du skal løbende selv føre dagbog
 • Behandlingen foregår ambulant, så du skal ikke indlægges


Bivirkninger ved behandlingen De hyppigste bivirkninger er:
 • Hårtab
 • Diarre
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Kvalme og opkast
 • Træthed
 • Influenzalignende symptomer
 • Lysten til seksuelt samvær kan blive påvirket


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2014-001163-12, Clinicaltrials.gov: NCT02767752

 • Denne side er sidst opdateret: 13-10-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat