Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MyVES

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Alle stadier (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget går ud på gennem blodprøver at undersøge, hvorfor kræftpatienter med småcellet lungekræft har en øget risiko for at få blodpropper.

Baggrund for forsøget Patienter med småcellet lungekræft har en øget risiko for at udvikle blodpropper.

Det at få en blodprop kan komplicere sygdommen og forringe livskvaliteten. Lægerne vil derfor i dette forsøg undersøge blodets evne til at størkne hos patienter med småcellet lungekræft og sammenligne det med raske mennesker.

På den måde håber forskerne at kunne finde viden om, hvilke patienter med lungekræft der skal i forebyggende behandling for blodpropper.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har småcellet lungekræft
  • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (Performance status 0-3)
  • Det er planen, at du skal have kemoterapi
  • Dine blodplader og dit blods evne til at størkne er i et tilfredsstillende niveau


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du tidligere har fået medicinsk behandling for lungekræft
  • Du har fået blodfortyndende medicin (ASA og clopidogrel er undtaget)
  • Du har eller har haft en betydende blødning
  • Du deltager i andre forsøgsbehandlinger


Sådan foregår forsøget Forskerne sammenligner blodets evne til at størkne hos patienter med småcellet lungekræft med raske forsøgsdeltagere. Du vil få taget ekstra blodprøver i forbindelse med din kemobehandling.

Bivirkninger ved forsøget Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
  • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 18-05-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat