Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EuroNet-PHL-C2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL)
Alle stadier (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om børn og unge kan undgå nogle af de senfølger, der ofte ses ved behandling mod Hodgkin lymfom. Det gør man ved at udskifte et kemostof fra standardbehandlingen med et andet kemostof, der giver færre senfølger.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Gennem de sidste 25 år er behandlingen af Hodgkin lymfom blevet så god, at næsten alle patienter bliver helbredt. Der er dog stadig mange børn og unge, som har problemer med senfølger efter behandlingen

Det prøver man at ændre i dette forsøg.

En af hovedårsagerne til senfølgerne er medikamentet Procarbazin, som er meget virksomt mod Hodgkin lymfom, og derfor er en del af standardbehandlingen. Procarbazin kan føre til nedsat evne til at få børn hos drenge og forårsage tidlig overgangsalder hos piger/kvinder.

Forsøget undersøger derfor, om det vil give færre senfølger at udskifte Procarbazin med stoffet Dacarbazin, uden at det ændrer den gode helbredelse.

Det er vist, at Dacarbazin er virksomt mod Hodgkin lymfom. Et tidligere studie viser også, at Dacarbazin virker lige godt som Procarbazin. Målet er at erstatte Procarbazin med Dacarbazin over tid for at opretholde evnen til at få børn hos drenge og at undgå tidlig overgangsalder hos kvinder.

Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har klassisk Hodgkin lymfom
 • Man var under 18 da man fik sin Hodgkin lymfom diagnose


Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man tidligere har fået kemo- eller stråleterapi (undtagen steroidbehandlingsforfase pga. stor mediastinal tumor)
 • Man har Hodgkin lymfom af undertypen Lymphocyte predominance
 • Man tidligere eller samtidig har andre kræftsygdomme, HIV eller en anden alvorlig sygdom
 • Man ikke kan tåle et eller flere af de kemostoffer, man får i forsøget.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Alt efter sin lodtrækning får man enten dacarbazin eller procarbazin, som en del af kemobehandlingen.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis man selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2012-004053-88, Clinicaltrials.gov: NCT02684708

 • Denne side er sidst opdateret: 07-11-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat