Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MEDI4736-MM-002 (Fusion 2)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I dette forsøg får patienter med nydiagnosticeret myelomatose (knoglemarvskræft) et nyt antistof kaldet durvalumab ((Imfinzi®) kombineret med lenalidomid med og uden dexamethason. Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af det nye stof, når man giver det sammen med de andre stoffer, og det skal evaluere dets brug sammen med de andre stoffer. Durvalumab er en form for immunterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Durvalumab er et nyt stof, som blokerer signaler fra proteinet PD-L1, der hjælper tumorer med at undgå at blive opdaget af immunforsvaret. På den måde modarbejder durvalumab tumorens evne til at slippe uden om immunforsvaret.

Durvalumab kombineret med lenalidomid med og uden dexamethason er på nuværende tidspunkt ikke godkendt til behandling af nyligt diagnosticeret myelomatose.

Lenalidomid (Revlimid®) tilhører en gruppe lægemidler kaldt immunmodulerende stoffer. Det er medicin som kan modificere eller regulere immunforsvarets funktion.

lenalidomid er allerede godkendt til behandling af myelomatose, men det er ikke godkendt til at blive brugt i kombination med durvalumab med og uden dexamethason-

Dexamethason er et kunstigt fremstillet binyrebarkhormon, som man bruger til at behandle myelomatose. Dexamethason forårsager programmeret celledød, også kaldet apoptose. Det betyder, at steroider som fx dexamethason kan fremkalde destruktion af myelomatoseceller.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål I dette forsøg er det første gang at mennesker får forsøgsmedicinen i kombination med de to andre stoffer.

I første del af forsøget skal lægerne derfor finde frem til den optimale dosis af forsøgsmedicinen, når man får det sammen med lenalidomid med eller uden dexamethason.

I anden del af forsøget undersøger man, hvor effektiv behandlingen er i forhold til den kræftsygdom, som den er udviklet til at bekæmpe, hvor store doser man skal give og hvor alvorlige bivirkningerne er.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har myelomatose
  • Du ikke før har fået behandling for sygdommen - bortset fra strålebehandling, bifosfanat eller kortere tids behandling med steroid eller induktions- og konsolideringsbehandling i forbindelse med stamcelletransplantation
  • Det er muligt for lægerne at kontrollere, om din sygdom udvikler sig
  • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)


Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
  • Rigshospitalet
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-04-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat