Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Ct-BRAF

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget er et observeringsstudie, der skal indsamle data om modermærkekræft, der har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget indeholder ikke en forsøgsbehandling, men måler gennem blodprøver virkningen af din behandling. Undersøgelsen vil samtidig forsøge at påvise, at såkaldte BRAF mutationer kan ses i blodprøver hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig.Hvad er BRAF?

BRAF genet har betydning for væksten af kræftceller.
Mutationer i BRAF genet gør, at der konstant bliver sendt besked til kræftcellerne om, at de skal dele sig. Modermærkekræft med mutationer i BRAF genet fremmer derfor udviklingen af kræften.

Forsøgsmetode Lægevidenskabelig undersøgelse, der observerer en række patienter i et bestemt tidsrum.

Sådan foregår behandlingen Du vil få taget ekstra blodprøver (20 ml) i forbindelse med de normale blodprøvekontroller, du går til. Mængden af blod er så lille, at det ikke vil have nogen betydning for dig.

Undersøgelsen varer cirka et år. I alt skal 50 patienter deltage i undersøgelsen.

Du kan på ethvert tidspunkt og uden begrundelse trække samtykket til deltagelse tilbage og udtræde af undersøgelsen, uden at dette påvirker nuværende eller fremtidig behandling.

Her kan du få behandlingen
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 13-10-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat