Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Ct-BRAF

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget er et observeringsstudie, der skal indsamle data om modermærkekræft, der har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget indeholder ikke en forsøgsbehandling, men måler gennem blodprøver virkningen af din behandling. Undersøgelsen vil samtidig forsøge at påvise, at såkaldte BRAF mutationer kan ses i blodprøver hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig.Hvad er solide tumorer?

BRAF genet har betydning for væksten af kræftceller.
Mutationer i BRAF genet gør, at der konstant bliver sendt besked til kræftcellerne om, at de skal dele sig. Modermærkekræft med mutationer i BRAF genet fremmer derfor udviklingen af kræften.

Formål Forsøget skal undersøge effekten af behandling baseret på tumors genetiske sammensætning, sammenlignet med standard kemoterapi.

Sådan foregår behandlingen Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod og afgør tilfældigt, om du skal have standard kemoterapi eller forsøgsbehandling.

Standardbehandling består af kemostofferne cisplatin og gemcitabin, der begge gives som drop i armen.

Behandlingen er delt op i serier. Hver behandlingsserie varer 21 dage. På dag 1. i hver serie modtager man cisplatin og gemcitabin. På dag 8. får man igen gemcitabin.

Forsøgsbehandling baseres på resultaterne af en genetisk analyse af kræftknuden.

Behandlingen kan bestå af kemoterapi, hormonterapi eller behandling målrettet mod bestemte proteiner i tumoren.

Du vil modtage mere information om din aktuelle behandling af forsøgslægen.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som størstedelen af patienterne får af Olaparib:
 • Nedsat evne til at bekæmpe infektioner
 • Anæmi: Lavt antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre træthed og stakåndethed
 • Trombocytopeni: antallet af blodplader i blodet kan falde, hvilket kan medføre tendens til blå mærker, alvorlig eller langvarig blødning
 • Kvalme og opkast
 • Træthed
 • Fordøjelsesbesvær og halsbrand
 • Ændret smagssans
 • Diarré
 • Hovedpine
 • Svimmelhed.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-05-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat