Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TKI Nyre

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget indsamler man data om patienter, der behandles med angiogenesehæmmere. Denne behandling bruges til patienter med nyrekræft, som har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nogle gange behandler man nyrekræftpatienter med såkaldte angiogenesehæmmere. Det er stoffer, som blokerer dannelsen af blodkar i kræftknuder, så knuderne får sværere ved at vokse.

I dette forsøg undersøger man ændringer i kræftknuders blodgennemstrømning, når patienter med nyrekræft behandles med angiogenesehæmmere.

Derudover vil man undersøge blodets indhold af såkaldte biomarkører under behandlingen. Man håber at kunne bruge denne information til at forbedre behandlingen for patienter i fremtiden.Hvad er biomarkører?

En biomarkør er et biologisk stof i din krop, i cellerne i din krop eller cellerne i din kræftknude, der kan bruges til at måle eller forudsige sygdomsudviklingen og din kræfts mulige reaktion på behandlingen. Man finder biomarkører i vævsprøver og blodprøver.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har nyrekræft, der har spredt sig
  • Du starter i 1. linjebehandling med en såkaldt angiogenesehæmmer


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har nedsat nyrefunktion
  • Du er allergisk over for jodholdige kontrastmidler
  • Du tidligere har været i behandling med angiogenesehæmmere eller immunterapi
  • Du tidligere har deltaget i forsøget


Forsøgsmetode I forsøget indsamler og undersøger man blodprøver, vævsprøver og scanninger for at forbedre behandlinger i fremtiden.

Sådan foregår behandlingen Du vil få foretaget en vævsprøve både inden og efter din behandlingsperiode. Derudover skal du CT-scannes fem gange i løbet af de første tre måneder af forsøget. Herefter skal du scannes hver tredje måned.

Du vil løbende få foretaget blodprøver under forsøget.

Du kan til enhver tid vælge at stoppe din deltagelse i forsøget. Det vil ikke have nogen indflydelse på din nuværende eller fremtidige behandling.

Bivirkninger ved behandlingen Da forsøget ikke indebærer nogen behandling, er der heller ikke nogle bivirkninger ved at deltage i forsøget.

Der er dog en lille risiko for at udvikle allergi (udslet, nældefeber, åndedrætsbesvær eller chok) mod den kontrastvæske, du skal have i forbindelse med CT-scanningerne.
Her kan du få behandlingen
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse VEK journal nr: M-20110079

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 13-10-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat