Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Embrace II

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Livmoderhalskræft
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget er et observeringsstudie, der skal indsamle data om effekten af behandlingen af livmoderhalskræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget indebærer ikke en forsøgsbehandling, men undersøger data fra din standardbehandling med udvendig og indvendig strålebehandling og kemoterapi.

En række afdelinger i hele verden indsamler resultaterne fra standardbehandlingerne for livmoderhalskræft for at få mere viden om stråledoser og effekten heraf.

Formål At opnå bedre indsigt i sammenhængen mellem stråledoser og effekten af stråledoserne

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Livmoderhalskræften egner sig til helbredende behandling med udvendig og indvendig strålebehandling og kemoterapi
 • Der er lavet en prøve af kræfttumoren
 • Du har fået lavet en MR-scanning af dit bækken, da du blev diagnosticeret med livmoderhalskræft
 • Du har fået lavet MR-, CT- eller PET-CT-scanning af hele maven på tidspunktet, hvor din kræft blev opdaget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har spredning til lymfeknuder langs den store legemspulsåre
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Du tidligere har fået strålebehandling i bækkenet eller maven
 • Du kun modtager indvendig stråleterapi og ikke udvendig – eller omvendt
 • Du skal opereres og samtidig modtager strålebehandling
 • Du ikke kan tåle MR-scanninger
 • Du har fået fjernet hele eller en del af din livmoder
 • Du har en meget sjælden form for livmoderhalskræft
 • Du har fået kemoterapi inden strålebehandling. Kemoterapi med ugentlig cisplatin er dog tilladt, ligesom det er tilladt at få kemoterapi efter strålebehandling


Forsøgsmetode Da forsøget er et observeringsstudie, indebærer det ikke nogen behandling udover den, du allerede skal have.

Sådan foregår behandlingen Før din behandling begynder, og når du kommer til kontrol efter din behandling, vil du blive bedt om at udfylde tre skemaer, hvor du skal vurdere dit helbred og livskvalitet.

I forbindelse med din deltagelse i forsøget, vil der blive lavet en MR-scanning.

Du kan på ethvert tidspunkt og uden begrundelse trække samtykket til deltagelse tilbage og udtræde af undersøgelsen, uden at dette påvirker nuværende eller fremtidig behandling.

Her kan du få behandlingen
 • Afdeling udenfor Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 31-01-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat