Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 3
Kort titel ICARIA

Forsøgets lange titel Et fase 3, randomiseret, åbent, muticenter studie, der sammenligner kombination af isatuximab (SAR650984), pomalidomid og lavdosis dexamethason med pomalidomid og lavdosis dexamethason hos patienter med refraktær eller recidiverende og refraktær myelomatose

Startdato November 2017

Deltagende afdelinger
  • Vejle Sygehus
Protokolnr EudraCT nr.: 2015-003158-42, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02811822

Diverse Sponsor: GlycoMimetics Incorporated

Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 04-03-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat