Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BEACON

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af to forsøgslægemidler binimetinib og encorafenib. Forsøget henvender sig til patienter med kræft i endetarmen og tyktarmen, der har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget undersøger virkningen af de to lægemidler, binimetinib og encorafenib, på patienter med kræft i endetarmen eller tyktarmen, der har en tumor med såkaldt BRAF-mutation.

BRAF-mutationen betyder, at der er en fejl i BRAF-genet, der gør at kræftcellerne vokser uhæmmet.

Som deltager i forsøget vil du enten modtage behandling med de to forsøgsmidler + lægemidlet cetuximab (Erbitux®) eller behandling med encorafenib og cetuximab (Erbitux®) eller cetuximab (Erbitux®) og irinotecan (Itinokabi) med eller uden 5-fluorouracil.

De to forsøgsmidler, binimetinib og encorafenib, er nye lægemidler og er endnu ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Cetruximab (Erbitux®), irinotecan (Irinokabi) og 5-fluorouracil er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af tarmkræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tarmkræft, der har spredt sig
 • Din nyre-, hjerte-, knoglemarvs- og leverfunktion fungerer tilstrækkeligt
 • Kræften kan følges og måles på scanninger
 • Din sygdom er vokset efter tidligere behandlinger for kræften
 • Kræften har en genetisk mutation, kaldet BRAFV600E, i tumorvævet
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (perfomancestatus 0-1)
 • Du kan tage medicin gennem munden


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Lægen vurderer, at du ikke er i stand til psykisk at håndtere forløbet
 • Du har akut myeloid leukæmi (AML) og skal have en allogen stamcelletransplantation, dvs. en transplantation med stamceller fra en donor


Forsøgsmetode Et observationsstudie. Patienterne vil blive delt i to grupper, hvor den ene gruppe følger det nye opfølgningsforløb, og den anden gruppe følger standardopfølgningsforløbet.

Sådan foregår forsøget Hvis du har akut myeloid leukæmi (AML):
Hvis du skal følge det nye opfølgningsforløb, vil du få taget blodprøver en gang pr. måned, og du skal udfylde spørgeskemaer om livskvalitet og sindsstemning. Konsultationen foregår over telefonen.

Hvis du skal følge standardopfølgningsforløbet, går du til blodprøvekontrol og undersøgelse hos lægen ud fra de beskrevne standarder for forløbet.

Hvis du har kronisk myeloid leukæmi (CML):
Hvis du skal følge det nye opfølgningsforløb, vil du få taget blodprøver hver 3. måned, og du skal udfylde spørgeskemaer om livskvalitet og sindsstemning. Konsultationen foregår over telefonen.

Hvis du skal følge standardopfølgningsforløbet, går du til blodprøvekontrol og undersøgelse hos lægen ud fra de beskrevne standarder for forløbet. Du vil hvert halve år skulle udfylde et spørgeskema om livskvalitet.

Bivirkninger ved forsøget Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr: NCT01313026.

 • Denne side er sidst opdateret: 16-12-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat