Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Javelin Renal 101

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har fremskreden nyrekræft, der ikke kan fjernes ved en operation. Forsøget sammenligner effekten af forsøgsstoffet avelumab (MSB0010718C) kombineret med axitinib (Inlyta®) med effekten af sunitinib (Sutent®). Avelumab er en form for immunterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne bruger i øjeblikket flere standardbehandlinger for fremskreden nyrekræft, heriblandt stofferne Axitinib (AG-013736) og Sunitinib (Sutent®).

I dette forsøg kombinerer man Axitinib med et nyt stof kaldet avelumab (MSB0010718C).

Avelumab er et såkaldt antistof, der fungerer på en måde, der hjælper immunforsvaret med at bekæmpe kræftceller.

Man undersøger i øjeblikket, om kombinationen af avelumab og axitinib kan bruges til at behandle fremskreden nyrekræft.

I dette forsøg sammenligner man effekten af kombinationen med effekten af sunitinib for at undersøge, hvad der virker bedst.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fremskredent eller spredt nyrekræft af typen renalcellekarcinom
 • Du har fået taget en vævsprøve (f.eks. under din screening for kræft) af tumor, som lægerne kan analysere
 • Kræften kan ses og følges med skanninger
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Din knoglemarv-, lever- og nyrefunktion fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået medicinsk behandling, for fremskreden eller metastatiske renalcellekarcinom
 • Du tidligere har fået forebyggende behandling for renalcellekarcinom, og kræften er vokset eller har spredt sig under eller inden for 12 måneder efter sidste behandling
 • Du tidligere har fået immunterapi med en eller flere specifikke immunstoffer.
 • Du tidligere har fået behandling med axitinib og/eller sunitinib - såvel som nogen tidligere behandlinger med andre VEGF-hæmmere
 • Kræften for nyligt har spredt sig til hjernen
 • Du er overfølsom over for antistoffer
 • Du har anafylaksi eller ukontrolleret astma
 • Du har haft alvorlige hjerte- eller hjertekarproblemer inden for 12 måneder op til forsøget


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med avelumab og axitinib. Den anden gruppe får standardbehandling med sunitinib.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Hvis du får avelumab og axitinib
Hvis du skal have avelumab og axitinib, skal du møde på hospitalet en gang om ugen hver 2. uge. Her får du Avelumab gennem et drop i en af dine blodårer

Du tager selv axitinib som tabletter to gange daglig under hele din deltagelse i forsøget.

Hvis du får sunitinib
Hvis du skal have sunitinib, skal du møde på hospitalet en gang hver 2. uge i de første 6 uger. Derefter vil lægen muligves bede dig om at møde en gang hver 6. uge.

Du tager selv sunitinib som tabletter. Du får behandlingen i serier. Hver serie varer 6 uger, og i hver serie tager du sunitinib én gang om dagen i 4 uger, efterfulgt af 2 uger uden behandling.

Så længe varer behandlingen
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til nogle kontroller, når du er færdig med behandlingen.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-03-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat