Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HERAN

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med lungekræft, der ikke kan opereres væk, og hvor patienten ikke kan tåle den form for strålebehandling, der typisk gives.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nogle patienter med lungekræft kan ikke tåle den sædvanlige strålebehandling. Derfor undersøger lægerne i dette forsøg, om det er mere skånsomt at give strålebehandling på en anderledes måde, hvor der gives en ekstra dosis i kræftknuden og en mindre dosis i kanten.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Kræften er dokumenteret ved en vævs- eller celleprøve, og kræften ikke kan opereres bort


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har modtaget strålebehandling mod dit bryst, med mindre det tidligere bestrålede område overlapper med den nuværende
 • Kræften spreder sig ukontrolleret
 • Du også har en anden kræftsygdom


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Alle ugens hverdage i behandlingsperioden skal du på hospitalet og modtage strålebehandling. Du skal i alt have 24 strålebehandlinger.

Behandlingen stopper, hvis du selv ønsker at afbryde behandlingen, eller hvis lægen vurderer, du har fået for alvorlige bivirkninger.

Kontrol:
Når strålebehandlingen er afsluttet, skal du komme til kontrol i afdelingen hver 3. måned i de to første år og herefter hver 6. måned.

Bivirkninger ved behandlingen Mulige bivirkninger ved behandlingen:
 • Øget træthed
 • Smerter, svie eller ømhed i spiserør
 • Synkebesvær
 • Åndenød
 • Pneumonitis, der er irritationstilstand i lungevævet, som kan opstå under og efter strålebehandling. Symptomerne er hoste, åndenød og feber. Hvis du oplever disse symptomer, er det vigtigt, at du kontakter kræftafdelingen


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 02-03-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat