Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Medi4736-DLBCL-001

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne virkningen af 2 stoffer, som hedder durvalumab og lenalidomid (Revlimid®). I forsøget kombinerer man de to stoffer med standardbehandling mod diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget vil man afprøve durvalumab og lenalidomid sammen med en behandling, kaldet R-CHOP, som er en kombination af 5 lægemidler (rituximab, cyclofosfamid, vincristin, doxorubicin og prednison).

R-CHOP er i øjeblikket standardbehandling til patienter med DLBCL, som ikke tidligere er blevet behandlet for sygdommen.

Lenalidomid (Revlimid®) tilhører en gruppe lægemidler kaldt immunmodulerende stoffer. Det er medicin som kan modificere eller regulere immunforsvarets funktion.

Durvalumab er et nyt stof, som blokerer signaler fra proteinet PD-L1, der hjælper tumorer med at undgå at blive opdaget af immunforsvaret.

På den måde modarbejder durvalumab tumorens evne til at slippe uden om immunforsvaret.

Forsøget skal undersøge effekten af de nye lægemidler når man kombinerer dem med standardbehandlingen.

De 2 kombinerede forsøgsbehandlinger, der undersøges i forsøget, består af:
 • Durvalumab med R-CHOP
 • Durvalumab og lenalidomid med R-CHOP
-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har højt sygdomsstadie
 • Sygdommen er højrisiko
 • Du ikke før har fået anti-lymfom behandling
 • R-CHOP behandlingen passer til din sygdomsprofil
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine blodtal er gode nok
 • Sygdommen kan måles på en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en anden type lymfom end diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har det man kalder composit lymfom eller transformeret lymfom
 • Kræften har spredt sig til hjernen (primær eller sekundær CNS involvering)
 • Du har hepatitis B virus, HIV eller hepatitis C virus
 • Du inden for de sidste 5 år har haft en anden livstruende sygdom
 • Du har nedsat pumpefunktion af hjertet
 • Du har sygdom I følenerverne
 • Du tidligere har fået lenalidomid eller monoklonale antistoffer
 • Du har en høj risiko for at få blodpropper (tromboemboliske events), og du ikke vil benytte forebyggende behandling
 • Du har eller har haft en autoimmun eller inflammatorisk sygdom inden for de seneste 3 år
 • Du inden for 28 dage op til forsøgsbehandlingen skal have immundæmpende medicin


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Du vil modtage forsøgsbehandling i cyklusser; hver cyklus varer 28 dage. Du får durvalumab, lenalidomid og dexamethason i forskellige doser og antal gange alt efter din sygdomstilstand og din alder.

Hvis du har fået en stamcelletransplantation får du ikke dexamethason.

Du får durvalumab i en indsprøjtning i en vene på dag 1 i hver cyklus. Lenalidomid og dexamethason tager du som tabletter.

Kontrol under og efter behandlingen
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.

28 dage efter du har afsluttet forsøget skal du komme til sikkerhedsopfølgningsbesøg og også 90 dage efter din sidste dosis durvalumab, derefter hver 6. måned i op til 5 år, efter den sidste forsøgsdeltager er blevet tilmeldt forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen Durvalumab
Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Træthedsfornemmelse
 • Kvalme, opkastning, nedsat appetit
 • Åndedrætsbesvær, hoste, feber
 • Smerter i muskler og led
 • Diarré
 • Udslæt/tør irriteret hud
 • Leverproblemer: Stigning i blodkoncentrationen af enzymer i levercellerne
 • I sjældne tilfælde kan en patient udvikle inflammation af leveren
Du kan læse på minmedicin.dk om de andre stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Celgene International II Sarl

Der skal anmodes om plads til patienten inden inklusion på Vejle Sygehus

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 04-09-2016

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat