Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Medi4736-DLBCL-001

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne virkningen af 2 stoffer, som hedder durvalumab og lenalidomid (Revlimid®). I forsøget kombinerer man de to stoffer med standardbehandling mod diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget vil man afprøve durvalumab og lenalidomid sammen med en behandling, kaldet R-CHOP, som er en kombination af 5 lægemidler (rituximab, cyclofosfamid, vincristin, doxorubicin og prednison).

R-CHOP er i øjeblikket standardbehandling til patienter med DLBCL, som ikke tidligere er blevet behandlet for sygdommen.

Lenalidomid (Revlimid®) tilhører en gruppe lægemidler kaldt immunmodulerende stoffer. Det er medicin som kan modificere eller regulere immunforsvarets funktion.

Durvalumab er et nyt stof, som blokerer signaler fra proteinet PD-L1, der hjælper tumorer med at undgå at blive opdaget af immunforsvaret.

På den måde modarbejder durvalumab tumorens evne til at slippe uden om immunforsvaret.

Forsøget skal undersøge effekten af de nye lægemidler når man kombinerer dem med standardbehandlingen.

De 2 kombinerede forsøgsbehandlinger, der undersøges i forsøget, består af:
 • Durvalumab med R-CHOP
 • Durvalumab og lenalidomid med R-CHOP
Durvalumab er et antistof

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har højt sygdomsstadie
 • Sygdommen er højrisiko
 • Du ikke før har fået anti-lymfom behandling
 • R-CHOP behandlingen passer til din sygdomsprofil
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine blodtal er gode nok
 • Sygdommen kan måles på en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en anden type lymfom end diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har det man kalder composit lymfom eller transformeret lymfom
 • Kræften har spredt sig til hjernen (primær eller sekundær CNS involvering)
 • Du har hepatitis B virus, HIV eller hepatitis C virus
 • Du inden for de sidste 5 år har haft en anden livstruende sygdom
 • Du har nedsat pumpefunktion af hjertet
 • Du har sygdom I følenerverne
 • Du tidligere har fået lenalidomid eller monoklonale antistoffer
 • Du har en høj risiko for at få blodpropper (tromboemboliske events), og du ikke vil benytte forebyggende behandling
 • Du har eller har haft en autoimmun eller inflammatorisk sygdom inden for de seneste 3 år
 • Du inden for 28 dage op til forsøgsbehandlingen skal have immundæmpende medicin


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Alle forsøgsdeltagere får durvalumab kombineret med R-CHOP i starten af den indledende behandling.

Derefter får du ene af to behandlingsgrupper på baggrund af, hvilken undertype af din sygdom du har.
 • Durvalumab med R-CHOP
 • Durvalumab og lenalidomid med R-CHOP
Du vil få en af disse 2 forsøgsbehandlinger i cirka 18-24 uger, afhængigt af din læges vurdering. Hvis lægen mener, det er gavnligt for dig, vil du fortsætte med at få durvalumab alene én gang hver 28. dag, indtil du har fået forsøgsbehandling i op til 12 måneder.

Sådan får du stofferne
Durvalumab og R-CHOP får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Lenalidomid tager du som tabletter.

Hvor længe kan jeg få behandlingen?
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du har gennemført din forsøgsbehandling, eller er stoppet med forsøget, vil du og din læge drøfte din videre behandling. 


Bivirkninger ved behandlingen Risici forbundet med durvalumab
Studielægemidlet durvalumab virker ved at forstærke immunsystemet. Det kan give bivirkninger, som kan forekomme, mens lægemidlet gives eller efter lægemidlet er givet (efter nogle timer, dage eller uger).

Meget almindelige bivirkninger (mere end 10 % chance for at de kan forekomme):
 • Træthed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Nedsat appetit
 • Åndenød
 • Hoste
 • Feber
 • Smerter i muskler og led
 • Diarré
 • Uslæt/tør kløende hud
 • Leverpåvirkning: Der kan opstå forhøjelser i blodniveauet af visse stoffer, de såkaldte enzymer, som findes i leverceller. Det er usandsynligt, at ændringerne i enzymniveauet vil bevirke, at du føler dig utilpas
Læs om bivirkningerne ved Lenalidomid (Revlimid®) på min.medicin:

Lenalidomid (Revlimid®)

Der er altid en risiko forbundet med at tage medicin. Risici og bivirkninger ved/af rituximab og CHOP er velkendte og vil blive forklaret for dig af forsøgslægen. Du kan også få flere oplysninger i de godkendte indlægssedler.

Patienter, som behandles med rituximab, må ikke få levende vacciner.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Celgene Corporation Summit

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2015-005173-20, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03003520

 • Denne side er sidst opdateret: 24-01-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat