Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: VISION/HOVON 141 CLL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Lymfeknudekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved at behandle patienter, som har fået tilbagefald af deres leukæmi med lægemidlerne ibrutinib og venetoclax.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved behandling med en kombination af ibrutinib og venetoclax.

Forsøget er henvendt patienter, der tidligere har været i behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og patienter med tilbagefald af CLL.

Ibrutinib er en såkaldt kinasehæmmer som for nyligt er blevet en behandlingsmulighed for CLL. Venetoclax er et nyt lægemiddel, der specifikt hæmmer CLL-celler.

Venetoclax er netop blevet godkendt til visse patienter med CLL i Europa og USA, men er endnu ikke markedsført i Danmark, og det er derfor ikke til rådighed til almindelig behandling endnu.-

En kinsehæmmer hæmmer en del af de signalveje, som kræftcellen bruger til at vokse. På den måde bremser man kræftens vækst.

Formål At evaluere effekten og bivirkningerne af kombinationsbehandling med ibrutinib og venetoclax hos patienter, som har fået tilbagefald af deres leukæmi

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfom som er upåvirkelig over for 1. linjebehandling, eller du har tilbagefald efter at være behandlet med standardbehandling
 • Din knoglemarv og dine levertal er gode nok til, at du kan deltage i forsøget
 • Du har fået foretaget en negativ test for hepatitis B og C inden for 42 dage før deltagelsen i forsøget
 • Dine nyrer fungerer godt nok


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt (performancestatus 4)
 • Du tidligere har været i behandling med ibrutinib og/eller venetoclax
 • Du har haft PML (progressive multifocal leukoencephalopati)
 • Du er allergisk overfor xanthin oxidase inhibitor
 • Du har en ukontrolleret eller aktiv infektion
 • Du har fået foretaget en operation indenfor 28 dage før din deltagelse i forsøget
 • Du har haft et slagtilfælde indenfor seks måneder før din deltagelse i forsøget
 • Du har en anden kræftsygdom end CLL, der kræver systemisk behandling
 • Du har en blødersygdom (von Willebrands sygdom eller hæmofili)
 • Du har været i behandling med binyrebarkhormon indenfor syv dage før din deltagelse i studiet
 • Din CLL har ændret sig til malignt lymfom
 • Du får blodfortyndende behandling med Marevan eller Marcoumar, eller behandling med stoffer der indgriber i P450(CYP)-systemet


Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 18-05-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat