Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: VISION/HOVON 141 CLL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Lymfeknudekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved at behandle patienter, som har fået tilbagefald af deres leukæmi med lægemidlerne ibrutinib og venetoclax.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved behandling med en kombination af ibrutinib og venetoclax.

Forsøget er henvendt patienter, der tidligere har været i behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og patienter med tilbagefald af CLL.

Ibrutinib er en såkaldt kinasehæmmer som for nyligt er blevet en behandlingsmulighed for CLL. Venetoclax er et nyt lægemiddel, der specifikt hæmmer CLL-celler.

Venetoclax er netop blevet godkendt til visse patienter med CLL i Europa og USA, men er endnu ikke markedsført i Danmark, og det er derfor ikke til rådighed til almindelig behandling endnu.Hvad er en kinasehæmmer?

En kinsehæmmer hæmmer en del af de signalveje, som kræftcellen bruger til at vokse. På den måde bremser man kræftens vækst.

Formål At evaluere effekten og bivirkningerne af kombinationsbehandling med ibrutinib og venetoclax hos patienter, som har fået tilbagefald af deres leukæmi

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfom som er upåvirkelig over for 1. linjebehandling, eller du har tilbagefald efter at være behandlet med standardbehandling
 • Din knoglemarv og dine levertal er gode nok til, at du kan deltage i forsøget
 • Du har fået foretaget en negativ test for hepatitis B og C inden for 42 dage før deltagelsen i forsøget
 • Dine nyrer fungerer godt nok


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt (performancestatus 4)
 • Du tidligere har været i behandling med ibrutinib og/eller venetoclax
 • Du har haft PML (progressive multifocal leukoencephalopati)
 • Du er allergisk overfor xanthin oxidase inhibitor
 • Du har en ukontrolleret eller aktiv infektion
 • Du har fået foretaget en operation indenfor 28 dage før din deltagelse i forsøget
 • Du har haft et slagtilfælde indenfor seks måneder før din deltagelse i forsøget
 • Du har en anden kræftsygdom end CLL, der kræver systemisk behandling
 • Du har en blødersygdom (von Willebrands sygdom eller hæmofili)
 • Du har været i behandling med binyrebarkhormon indenfor syv dage før din deltagelse i studiet
 • Din CLL har ændret sig til malignt lymfom
 • Du får blodfortyndende behandling med Marevan eller Marcoumar, eller behandling med stoffer der indgriber i P450(CYP)-systemet


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

I forsøget vil du få behandling med 15 serier. De første to serier består af ibrutinib. Derefter vil du få 13 serier med ibrutinib og venetoclax. En serie varer 28 dage.

Det vil muligvis være nødvendigt med en kort indlæggelse, når du starter behandling med venetoclax.

Efter de 15 serier vil du blive undersøgt, og hvis der stadig er såkaldt restsygdom i blodet og knoglemarven, vil du få en såkaldt vedligeholdelsesbehandling med ibrutinib efterfølgende. Hvis der ikke er restsygdom i blodet og knoglemarven, vil det blive afgjort ved lodtrækning, om du skal have behandling med ibrutinib efterfølgende.

Hvis du i lodtrækningen bliver udvalgt til ikke at modtage vedligeholdelsesbehandling, vil du blive behandlet med ibrutinib og venetoclax, hvis der skulle ske tilbagefald af sygdommen.

Kontrol
Efter behandlingen skal du gå til kontrol hver 3. til 6. måned i ca. syv år. Det svarer til, hvad der er normalt efter standardbehandling af CLL.

Bivirkninger ved behandlingen Læs om de mulige bivirkninger ved lægemidlerne på minmedicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • RegionsHospital Holstebro (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT03226301, EudraCT nr.: 2016-002599-29

 • Denne side er sidst opdateret: 29-06-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat