Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Lorlatinib vs. Crizotinib (B7461006)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter ALK-positiv lungekræft (ikke-småcellet), der har spredt sig, og som ikke tidligere har været i behandling for sygdommen. Lægerne sammenligner behandling med forsøgsmidlet lorlatinib over for behandling med lægemidlet crizotinib.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Som deltager i dette forsøg vil du enten modtage behandling med forsøgsmidlet lorlatinib eller lægemidlet crizotinib.

Lorlatinib virker ved at hæmme ALK-genet, og lægerne undersøger hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der er ved behandling med dette stof.

Crizotinib virker ved at blokere ALK-genet, og dette stof er godkendt i mange lande til behandling af ALK-positiv, ikke-småcellet lungekræft.Hvad betyder ALK-positiv?

ALK-positiv betyder, at kræftcellerne har defekter, der påvirker genet for et kræftfremmende protein kaldet ALK (anaplastisk lymfom kinase). ALK kan forværre visse kræfttyper.

ALK positive tumorer forekommer hos omkring 2 pct. af danskere med lungekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En celle- eller vævsprøve har vist, at du har lokal fremskreden eller metastatisk, ikke-småcellet ALK-positiv lungekræft
 • Der er taget en vævsprøve fra tumoren, som stadig er tilgængelig til analyse
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Din knoglemarvsfunktion, leverfunktion, din bugspytkirtel og dine nyrer fungerer tilstrækkeligt
 • Du ikke tidligere har været behandlet for denne sygdom


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået foretaget en større operation inden for fire uger op til forsøgets begyndelse
 • Du har fået stråleterapi inden for to uger op til forsøgets begyndelse (og ved fuld hjernebestråling fire uger op til forsøgets begyndelse)
 • Du har en aktiv infektion eller en anden alvorlig sygdom
 • Du har haft en hjertekarsygdom inden for tre måneder op til forsøgets begyndelse
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de sidste tre år op til forsøgets begyndelse
 • Hvis du har deltaget i et andet forsøg inden for to uger op til forsøgets begyndelse, eller hvis du stadig deltager i et andet forsøg
 • Betydende bugspytkirtelbetændelse eller lungesygdom


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får behandlingen med lorlatinib, og hvem der får behandlngen med crizotinib.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Lorlatinib: Hvis du skal have behandlingen med lorlatinib, skal du en gang om dagen tage behandlingen som tabletter.

Crizotinib: Hvis du skal have behandlingen med crizotinib, skal du to gange om dagen tage behandlingen som kapsler.

Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Kontrol
Efter den sidste dosis med forsøgsmidlet, skal du gå til kontrol en gang om måneden.

Bivirkninger ved behandlingen Almindelige bivirkninger ved lorlatinib (forekommer hos mere end 10%):
 • Forhøjelse af kolesterol og triglycerider (fedtstoffer i blodet)
 • Virkninger på de perifere nerver, som er nerverne uden for hjernen og rygmarven (f.eks. i arme eller ben)
 • Ændringer i kognitiv funktion, herunder virkninger på hukommelse og ændringer i humør og tale
 • Ødem (hævelse) i arme og ben
 • Stigning i kropsvægt
 • Forhøjede leverenzymer i blodet, som kan give leverskade
Læs om bivirkningerne ved crizotinib på min medicin:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Pfizer

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov: NCT03052608, Herlev KFE nr.: LU 1647

 • Denne side er sidst opdateret: 22-05-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat