Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TAHOE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved forsøgslægemidlet rovalpituzumab tesirine sammenlignet med standardbehandling hos patienter med småcellet lungekræft, der tidligere har fået behandling med kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Rovalpituzumab tesirine er et såkaldt antistof-konjugat, hvilket betyder, at det består af to dele. Den ene del er et antistof, der retter sig mod DLL3, som er et protein på kræftcellen, og den anden del er stoffet, der dræber kræftcellen.

I dette forsøg vil man enten modtage behandling med Rovalpituzumab tesirine og dexametason (binyrebarkhormon), eller med topotecan, som er standardkemoterapi.

To tredjedele af de deltagende patienter vil blive udvalgt til forsøgsbehandlingen, og en tredjedel vil få standardbehandlingen.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Din sygdom kan måles på scanninger
  • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
  • En vævsprøve har vist, at kræften har spredt sig
  • Kræften har udviklet sig under eller efter 1. linjebehandling med platinbaseret kemoterapi
  • Tumor skal have et højt udtryk af DLL3-proteinet
  • Du ikke har vedvarende alvorlige bivirkninger fra tidligere kemoterapi


Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 10-06-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat