Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Elektrokemoterapi til patienter med rectumcancer

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft
Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten ved at give en behandling med kemoterapi kombineret med elektroporation, inden operation af patienter med endetarmskræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Der er mange bivirkninger ved både kemoterapi og stråleterapi, som ofte gives inden operation for endetarmskræft. Derfor håber lægerne, at behandling med én gang kemoterapi + elektroporation kan virke lige så godt eller bedre end den typiske behandling op til operation.

Lægerne undersøger også, om kræftknuden bliver mindre ved denne behandling og hvilke bivirkninger, der kan være ved behandlingen.Hvad er elektrokemoterapi?

Elektrokemoterapi er en kombination af kemoterapi og små, korte elektriske strømstød.

Mens du er bedøvet, sætter lægen nåle (elektroder) i kræftknuden og sender må elektriske pulse gennem kræftknuden. Strømmen skaber sprækker i kræftcellerne, så kemoterapien meget bedre kan trænge ind i kræftcellerne, hvilket betyder at effekten af kemoterapien bliver øget flere hundrede gange.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Kræftknuden kan behandles med såkaldt neoadjuverende terapi, der er en behandlingsform, som skal forberede dig til operation


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har problemer med blodstørkning
 • Du har pacemaker
 • Du har epilepsi
 • Du har været i behandling med bevacizumab inden for fire uger op til, at forsøget begynder
 • Du er i behandling med fenytoin og/eller clozapin
 • Du samtidig deltager i andre forsøg, hvor du er i behandling med forsøgsmedicin
 • Det ikke er muligt at lave PET- og MR-skanninger på dig
 • Du ikke kan tåle behandling med bleomycin
 • Du tidligere har modtaget betydende doser af bleomycin
 • Du er registreret i Vævsanvendelsesregistret
 • Kræften er på stadie 4
 • Du har Hepatitis B, C eller HIV
 • Du har eller har haft en alvorlig lungesygdom
 • Du har betydende nyresygdom
 • Du har et forhøjet antal blodplader (trombocytter)
 • Du har en akut lungeinfektion


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får standardbehandling, og hvem der får forsøgsbehandling med ekstra behandling med kemoterapi og elektroporation.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Hvis du er i gruppen af patienter, der modtager forsøgsbehandlingen, skal du inden operationen have kemoterapi (bleomycin) og strømbehandling (elektroporation) af kræftknuden på samme tid. Strømbehandlingen foregår med kikkertteknik i endetarmen.

Er du i den anden patientgruppe, modtager du standardbehandlingen.

Kontrol
Efter operationen skal du til kontrol to gange, hvor du skal udfylde et spørgeskema om livskvalitet og eventuelle smerter og ubehag forbundet med operationen og behandlingen.
Herefter skal du løbende gå til kontroller.

Bivirkninger ved behandlingen I forsøget registrerer man eventuelle bivirkninger ved behandlingen, f.eks. smerter eller ubehag.

Læs om bivirkninger ved bleomycin (kemostof) på min.medicin.dk her:

Bleomycin

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Køge Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EduraCT number: 2016-000-135-40, ClinicalTrials.gov: NCT0304018, Sponsor protokol nummer: 260585

 • Denne side er sidst opdateret: 06-08-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat