Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: COMBO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med to forsøgslægemidler kan hæmme kræftknuden i at vokse eller helt stoppe kræften hos patienter hvor kræften har spredt sig og/eller, hvor der er tale om en solid tumor med spredning.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne undersøger, om behandling med atezolizumab kombineret med cergutuzumab amunaleukin (CEA-IL2v) kan hæmme eller helt stoppe kræftknuden i at vokse.

Formålet med forsøget er også at undersøge bivirkningerne ved behandlingen.

Kræftcellerne kan hæmme immunsystemet via et protein kaldet PD-L1. Ved at fjerne denne hæmning, kan immunforsvaret blive aktiveret igen og dermed bekæmpe kræften. Atezolizumab er et antistof, der blokerer for PD-L1-signalevejen, og derved reaktiveres immunsystemet, der så kan bekæmpe kræften.

CEA-IL2v er et forsøgsmiddel, der er sammensat af to stoffer: Et antistof, der binder sig til et protein på tumorcellens overflade og et såkaldt cytokin, der er et signalstof, der påvirker kroppens eget immunforsvar til at reagere mod kræftcellerne.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Kræften kan ses på skanninger
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dit hjerte, din lever og dine nyrer fungerer tilstrækkeligt, og dine blodtal er i orden
 • Du stadig har bivirkninger efter kemoterapi, strålebehandling eller komplikationer efter operationen


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har aktive eller ubehandlede hjernemetastaser eller spredning til hjernehinderne
 • Du har en anden aktiv kræftsygdom
 • Du har HIV, aktiv hepatitis B eller C
 • Du har haft en anden alvorlig infektion inden for fire uger op til forsøgets begyndelse
 • Du har gennemgået en større operation inden for 28 dage op til forsøgets begyndelse
 • Du har en autoimmun sygdom
 • Du har deltaget i en anden forsøgsbehandling inden for 28 dage op til forsøgets begyndelse
 • Du har været i anden behandling for kræften inden for tre uger op til forsøgets begyndelse
 • Du har fået behandling med binyrebarkhormon mod kræften inden for 14 dage op til forsøgets starts
 • Du har modtaget levende, svækket vaccine inden for fire uger op til forsøgets begyndelse
 • Du har en hjerte- og/eller kredsløbssygdom
 • Du har fået behandling med antibiotika inden for to uger op til forsøget begyndelse (med mindre det er blevet brugt som forebyggende behandling)
 • Du har haft såkaldt medullært tværsnitssyndrom, der ikke er fjernet ved operation, eller hvis du inden for to uger har haft medullært tværsnitssyndrom
 • Du har væske i lungehinden på begge sider, eller du har lungekræft og væske på den en side
 • Du er i behandling med såkaldt regulært immunsupprimerende behandling, eller hvis du har været i behandling med systemisk immunsupprimerende medicin inden for to uger op til forsøgets begyndelse
 • Du har fået stråleterapi inden for fire uger op til forsøgets begyndelse (dog undtaget behandling for smerter i knoglerne)


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du vil få behandling med CEA-IL2v enten hver uge eller hver anden uge, afhængigt af hvilken gruppe du kommer i. Du vil få behandling med atezolizumab hver anden eller hver tredje uge.

Begge forsøgsmidler får du på hospitalet direkte i dine blodårer.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får af atezolizumab:
 • Træthed
 • Ledsmerter (artralgi)
 • Manglende energi (asteni)
 • Rygsmerter
 • Nedsat appetit
 • Diarré
 • Åndenød (dyspnø)
 • Mavesmerter (abdominale smerter)
 • Hovedpine
 • Kløe i huden
 • Kvalme
 • Feber
 • Udslæt
Bivirkninger ved cergutuzumab amunaleukin er endnu ikke kendte.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2014-000948-14 , Clinicaltrials.gov nr.: NCT02350673, Herlev KFE nr.: AA 1716

 • Denne side er sidst opdateret: 18-05-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat