Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TET-SEL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Thymuskræft (brislen)
Stadie 1, Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved behandling med forsøgsmidlet Selinexor hos patienter med fremskreden kræft i thymus (brislen), som har haft tilbagefald efter behandling med kemoterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Selinexor er et forsøgsmiddel, der begrænser kræftknudens vækst ved at aktivere nogle proteiner i kroppen, som hæmmer kræftcellerne.

Læger har tidligere undersøgt behandling med selinexor for at komme frem til en sikker dosis af forsøgsmidlet til behandling.

Lægerne ved ikke, om behandling med selinexor har en god effekt, når det bruges på patienter med ukontrolleret kræft i thymus. Det bliver undersøgt i dette forsøg.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har lokal fremskreden kræft i thymus (brislen)
 • Kræften kan følges med skanninger
 • Kræften ikke kan opereres væk
 • Kræften har udviklet sig, selvom du har modtaget behandling med platinholdig kemoterapi
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine organer og knoglemarv fungerer tilstrækkeligt til, at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har betydende bivirkninger og/eller smerter fra tidligere behandling
 • Du har en anden alvorlig, ukontrolleret sygdom
 • Du har aktiv hepatitis B eller C
 • Du har symptomer fra hjernemetastaser, der kræver behandling med binyrebarkhormon
 • Du har været i behandling for en anden kræftsygdom inden for de sidste to år op til forsøgets opstart
 • Du har deltaget i et andet forsøg inden for fire uger, eller hvis du har modtaget kemoterapi inden for fire uger op til, at forsøget begynder


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Hvis lægerne vurderer, du er egnet til at deltage i forsøget, skal du to gange om ugen have behandling med selinexor. Selinexor tages som tabletter i forbindelse med et måltid og et glas vand.

Hver fjerde uge er der behandlingspause, hvor du ikke skal tage tabletterne.

Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol:
Du skal løbende gå til kontrol, hvor lægerne undersøger effekten af behandlingen.

30 dage efter sidste behandling med selinexor, skal du til kontrol. Herefter er der kontrol på hospitalet hver tredje måned.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diarré
 • Appetitløshed/madlede
 • Hyponatriæmi - lav natriumniveau i blodet
 • Dehydrering
 • Sløret syn
 • Trombocytopeni - lavt antal blodplader,som hjælper dit blod med at størkne
 • Anæmi - nedsat antal røde blodceller
 • Neutropeni - nedsat antal af neutrofilocytter – en bestemt type hvide blodceller, som
  hjælper med at bekæmpe infektion
 • Lecupoenia - nedsat antal af hvide blodceller
 • Træthed
 • Vægttab
 • Ændring i smagsopfattelse
 • Svimmelhed
 • Forstoppelse


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nummer: 2016-002612-40,

 • Denne side er sidst opdateret: 01-05-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat