Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BP29541 TCB

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger effekt og bivirkninger ved behandling med forsøgsmidlet RO6958688, og om dette forsøgsmiddel kan kombineres med behandling med lægemidlet obinutuzumab (Gazyvaro®)

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget undersøger, hvilke doser af RO6958688 det er sikkert at give, og hvordan behandling med forsøgsmidlet virker på patienter med fremskreden kræft.

Derudover undersøger lægerne effekten ved at behandle med obinutuzumab (Gazyvaro®), inden der behandles med RO6958688.

RO6958688
RO6958688 er et antistof, der normalt produceres af immunsystemet for at beskytte kroppen mod infektioner og kræft. Formålet med at give RO6958688 er at aktivere immunsystemet, så det bekæmper kræftcellerne.

Obinutuzumab
Obinutuzumab er et antistof, der reducerer antallet af b-celler i blodet. Formålet med at give Obinutuzumab er at forhindre, at kroppen danner antistoffer over for RO6958688, så behandling med RO6958688 virker bedst muligt.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har lokal fremskreden og/eller metastatisk solid tumor, der udtrykker CEA, og progression på- eller overfølsomhed over for standardbehandling
 • Kræften kan følges med skanninger
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandlinger til, at du kan deltage i forsøget
 • Dine lever-, nyrer- og blodtal er gode nok til, at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har symptomer fra eller ubehandlet hjernekræft eller metastaser i hjernen
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de sidste to år
 • Du har en aktiv eller ukontrolleret infektion
 • Du har HIV, hepatitis B eller C (hepatitis B og C gælder kun deltagere, der ikke modtager obinutuzumab præbehandling)
 • Du samtidig med dette forsøg er i behandling med andre forsøgsmidler
 • Du har været i behandling med binyrebarkhormon inden for 28 dage op til forsøgets opstart (bionyrebarkhormon til inhalation og som creme er tilladt)
 • Du har en hjerte- eller kredsløbssygdom
 • Du har fået strålebehandling inden for de sidste 28 dage op til, at du skal have første dosis af RO6958688
 • Du har kræftknude(r) i rygsøjlen, langs luftrøret eller i brysthulen større end to centimeter (med mindre disse har fået strålebehandling)


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Først vil du modtage behandling med obinutuzumab, som du får på hospitalet gennem et drop i armen. Du vil få behandlingen i løbet af en eller to dage.

Herefter skal du starte i behandling med RO6958688 en gang om ugen eller en gang hver tredje uge.

Du få vil behandlingen med RO6958688 på hospitalet gennem et drop i armen, og det tager cirka to timer. Dosis justeres efter tidligere patienters erfaring med forsøgsmidlet. Efter første dosis skal du blive på hospitalet i 24 timer.

Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol:
I løbet af forsøgsperioden skal du løbende gå til kontrol.

28 dage efter du har afsluttet behandlingen, skal du til kontrol igen.

Bivirkninger ved behandlingen Læs om de mulige bivirkninger ved obinutuzumab (Gazyvaro®) på min medicin:

Obinutuzumab (Gazyvaro®)

De mest almindelige bivirkninger ved RO6958688:
 • Feber
 • Influenzalignende symptomer eller kuldegysninger
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Højt blodtryk
 • Uregelmæssig hjerterytme
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Hovedpine
 • Lavt blodtryk
 • Smerter i tumor
 • Rastløshed
 • Diarré
 • Svimmelhed
 • Svedeture
 • Udslæt
 • Hurtig vejrtrækning


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2014-003075-30, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02324257

 • Denne side er sidst opdateret: 20-04-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat