Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TRITON2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Formålet med forsøget er at undersøge, om patienter med prostatakræft, der har spredt sig har gavn af behandling med PARP-hæmmeren rucaparib.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med rucaparib (en såkaldt PARP-hæmmer) hos patienter med prostatakræft. Lægerne undersøger også, hvilke patienter med prostatakræft, der har mest gavn af behandlingen.

Rucaparib er i Danmark ikke godkendt til kræftbehandling. I USA er rucaparib godkendt til behandling af kræft i æggestokkene.

I forbindelse med forsøget vil det blive undersøgt, om du har nogle bestemte gen-mutationer såsom BRCA og ATM. Forskning har vist, at patienter med disse mutationer kan have fordel af behandling med en PARP-hæmmer. Men det er muligt, at patienter med andre gen-mutationer også kan have fordel af forsøgsbehandlingen.Hvad er en PARP-hæmmer?

PARP er et protein, der findes i kræftceller og som hjælper cellerne med at leve. PARP-hæmmere blokerer virkningen af PARP-proteinet, og det kan stoppe væksten af kræftcellerne.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har prostatakræft
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt, og dine blodtal er gode nok
 • Du er kirugisk eller medicinsk kastreret
 • Kræften er vokset på tidligere behandling for prostatakræft som har spredt sig OG at den tidligere behandling inkluderer et taxan kemostof og mindst 1, men ikke mere end 2 anti-hormon behandlinger


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har været i behandling med PARP-hæmmere, mitoxantron, cyklofosfamid eller anden platinbaseret kemoterapi
 • Kræften har spredt stil til hjernen, eller hvis du har symptomer herpå
 • Du har HIV, hepatitis B eller C
 • Du har for kraftige bivirkninger efter tidligere behandling
 • Du har en såkaldt rygmarvskompression (med mindre den er tilstrækkeligt behandlet) eller symptomer herpå
 • Hvis du har været i behandling med bisfosfonat eller denosumab inden for fire uger op til første dosis af forsøgsmidlet (gælder dog ikke patienter, der er i stabil bisforsfonat- eller denosumab-behandling)


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse og en screening for at undersøge, om du er egnet til forsøget.

Herefter starter du i behandlingen med rucaparib, som du indtager som tablet to gange dagligt. Tabletterne skal tages samme tid hver dag med ca. 12 timers mellemrum. Nogle dage skal du tage tabletterne, når du er til kontrol på hospitalet.

Du kan fortsætte behandling med rucaparib, så længe, kræften ikke bliver værre.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens du er i behandling. Efter behandlingen skal du også til kontrol, hvor lægerne undersøger din tilstand.

Bivirkninger ved behandlingen Bivirkninger ved rucaparib

Bivirkninger, der ses hos 20 % af patienterne eller mere:
 • Forhøjet kolesterol mens du tager rucaparib. Hvis dit kolesterol stiger betydeligt, vil din læge muligvis ordinere medicin til at sænke dit kolesterolniveau
 • Virkninger relateret til maven såsom appetittab, forstoppelse eller diarré
 • Et lavt antal blodplader påvirker blodets evne til at størkne og kan medføre blødningshændelser
 • Et lavt antal hvide blodlegemer udsætter dig for en højere infektionsrisiko. Hvis du har en kropstemperatur over 38,0 C på noget tidspunkt under forsøget, skal du straks fortælle det til din forsøgslæge
 • Et lavt antal røde blodlegemer kan medføre træthed eller svimmelhed. Hvis du føler dig svimmel, mens du tager rucaparib, skal du undgå potentielt farlige aktiviteter, som f.eks. at køre bil eller betjene maskiner.
 • Lave blodværdier (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader). Undertiden forekommer feber i forbindelse med lave hvide blodlegemer. Disse bivirkninger forekommer med større sandsynlighed efter flere uger eller måneders behandling
 • Opkastning
 • Ændring i din smagssans
 • Ændringer i blodprøver, som måler nyre- og leverfunktion. Disse ændringer vil blive sammenholdt med andre bivirkninger, som du måtte have såvel som andre testresultater
 • Træthedsfornemmelse
 • Kvalme
Bivirkninger, der ses hos 5-19 % af patienterne
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsbesvær (dyspnø)
 • Mavesmerter
 • Lysfølsomhedsreaktion. Dette er en immunsystemreaktion over for sollys, som forårsager kløende udslæt eller betændelse på områder af huden udsat for sol. Det tilrådes, at du undgår at tilbringe for meget tid i solen, går med beskyttende tøj og bruger solcreme regelmæssigt


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Clovis Oncology, Inc.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2016-003162-13, Clinicaltrials.gov nr.: , Sponsor protokol nr.: CO-338-052

 • Denne side er sidst opdateret: 06-08-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat