Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GOSSAMER

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om et nyt stof kaldet gilteritinib (ASP2215) kan forbedre vedliholdelsesbehandlingen for patienter med akut myeloid leukæmi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Dette forsøg undersøger, om gilteritinib (ASP2215), kan forbedre effekten af den vedligeholdelsesbehandling, man får over 2 år efter man har fået de indledende behandlinger, der skal slå kræften ned.

Forsøget retter sig mod patienter med akut myoloid leukæmi, som efter de foregående behandlinger har opnået såkaldt remission – dvs. at der ikke er nogen sporbare leukæmiceller tilbage I knoglemarven.

Forsøget undersøger altså, om det bedre kan fastholde den effekt, som de foregående behandlinger har opnået.

Gilteritinib fungerer ved at hæmme et protein kaldet FLT3, der gør at leukæmicellerne vokser hurtigere eller lever længere. For at deltage I forsøget skal man derfor have en mutation i genet der koder for FLT3-proteinet.

Forsøget undersøger både stoffets effekt og dets sikkerhed.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har akut myeloid leukæmi, og har opnået fuld remission efter indledende behandlinger
 • Du ikke skal have en transplantation
 • Du har gennemført det anbefalede antal konsolideringsbehandlinger og der ikke er gået mere end 2 måneder siden sidste behandling
 • Du ikke har fået forsøgslægemidler under induktions/konsolideringsbehandlingen inden for de sidst 4 uger - undtagen såkaldte FLT3-inhibitorer
 • Du har en FLT3-mutation i knoglemarven eller blodet
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du kan sluge piller


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået en transplantation med celler fra en donor
 • Du har unormale værdier, når du får taget et hjertekardiogram
 • Du har forstyrrelser i saltbalancen
 • Du har aktiv leukæmi I hjernen (CNS)
 • Du har HIV eller hepatitis C eller B
 • Du har en ukontrolleret infektion
 • Du lider af ukontrolleret angina eller har en anden alvorlig hjertesygdom
 • Du samtidig med vedligeholdelsesbehandlingen får bestemte stoffer (blandt andet P-glykoprotein, CYP3A4 induktorer m.m. - spørg din læge)
 • Du også har anden alvorlig medicinsk lidelse – eller en psykiatrisk lidelse
 • Du tidligere har haft en anden livstruende sygdom, som ikke er blevet kureret for mere end 5 år siden


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med gilteritinib. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller placebo. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Stoffet eller placeboen tager du som en tablet en gang om dagen. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Hvor lang tid tager forsøget?
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet. Det tager ca. 2 år.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Astellas Pharma Global Development, Inc.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr.: 2016-001643-39, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02927262

 • Denne side er sidst opdateret: 29-06-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat