Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Sym015 (anti-MET)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med en solid tumor, der ikke kan fjernes ved en operation, og hvor der ikke er flere standardbehandlinger. Lægerne undersøger, om et forsøgsmiddel kaldet Sym015 kan hæmme eller stoppe kræften i at udvikle sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Sym015 er et forsøgsmiddel og er derfor ikke godkendt til behandling endnu. Forsøgsmidlet er en blanding af to antistoffer, der angriber kræftcellernes overflader.

Lægerne undersøger, om forsøgsmidlet Sym015 kan hæmme eller stoppe kræften i at vokse. De undersøger også, hvilke bivirkninger der er ved behandlingen og hvor høj en dosis af forsøgslægemidlet, der egner sig til behandling.



Hvad er en solid tumor?

En solid tumor udgår fra de solide organer såsom lunger, mave-tarm, hoved-hals, lever osv.

Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har en solid kræfttumor, der har spredt sig, og hvor standardbehandling ikke har effekt, eller hvor der ikke findes en tilgængelig behandling
 • En prøve har vist, at tumoren opfylder bestemte genetiske krav
 • Kræften kan følges med skanninger


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Din nyre- eller leverfunktion ikke er tilstrækkelig, eller hvis dine blodtal er for dårlige
 • Du har en alvorlig hjertekarsygdom
 • Kræften har spredt sig til hjernen og ikke er blevet behandlet, eller hvis kræften kommer fra hjernen
 • Du har mere end en kræftsygdom eller har haft en anden kræftsygdom inden for de sidste tre år
 • Du har været i såkaldt antineoplastisk behandling inden for fire uger op til forsøgets start, eller hvis du stadig har for mange bivirkninger efter tidligere antineoplastisk behandling
 • Du har gennemgået en større operation inden for fire uger op til forsøgets start, eller hvis du stadig har for mange bivirkninger efter operation
 • Du har modtaget behandling med immunnedsættende eller systemisk hormonbehandling inden for to uger op til forsøgets start
 • Du har fået blodprop, herunder blodpropper i venerne i benene (såkaldt DVT) eller i lungerne inden for en måned op til forsøgets start


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Stoffet får du på hospitalet hver anden uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Første gang vil det vare ca. en halv time og de efterfølgende gange ca. en time. Dosis vurderes ud fra, hvor meget du vejer.

Første gang du får behandlingen, vil du blive observeret i mindst to timer.

Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Kontrol:
10 dage efter du er stoppet med behandlingen, skal du til kontrol og igen 20 dage senere. Efterfølgende vil lægen ringe til dig ca. hver anden måned for at høre, hvordan det går.

Bivirkninger ved behandlingen Lægerne ved kun lidt om de mulige bivirkninger ved Sym015, da dette er det første forsøg,
hvor lægemidlet testes til mennesker.

Patienter, som har taget medicin, der ligner Sym051 har haft nogle af følgende
bivirkninger:
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diaré
 • Træthed
 • Forstoppelse
 • Appetitløshed


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Symphogen A/S

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2016-003912-11, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02648724

 • Denne side er sidst opdateret: 12-06-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat