Gå til sygdomsliste

KEYNOTE-698 / ECHO-303

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel KEYNOTE-698 / ECHO-303

Forsøgets lange titel Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blindt klinisk studie af pembrolizumab + epacadostat vs pembrolizumab + placebo som behandling for recidiverende eller progredierende metastatisk urotelialt karcinom hos patienter, der ikke har haft effekt af første-linje platinbaseret kemoterapi for fremskreden/metastatisk sygdom

Overordnede formål At vurdere effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab + epacadostat vs pembrolizumab + placebo som behandling for recidiverende eller progredierende metastatisk urotelialt karcinom hos patienter, der ikke har haft effekt af første linje platinbaseret kemoterapi for fremskreden/metastatisk sygdom

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints
  • Absolut overlevelse
  • Progressionsfri overlevelse


Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 05-07-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat