Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GENAU

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har blærekræft, som har spredt sig, og du har nedsat nyrefunktion, er denne forsøgsbehandling en mulighed. I forsøget får du enten lægemidlerne vinflunin og gemcitabin eller midlerne carboplatin og gemcitabin. Forsøget sammenligner behandlingernes effekt, sikkerhed og livskvalitet.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Normalt får blærekræftpatienter, der har nedsat nyrefunktion, standardbehandling med en kombination af to kendte kemostoffer, kaldet gemcitabin og carboplatin.

Carboplatin kan være skadeligt for nyrerne. De patienter som oplever det, får efterfølgende et andet stof kaldet vinflunin sammen med gemcitabin.

Vinflunin påvirker typisk ikke nyrerne, og det godkendt til behandling af blærekræft.

Men man ved ikke, om vinflunin kombineret med gemcitabin er bedre end carboplatin og gemcitabin til patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Det undersøger man derfor i dette forsøg. Man håber, at man i fremtiden kan bruge vinflunin fra start af i stedet for carboplatin , så man undgår skader på nyrerne.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget skal finde ud af, om behandling med gemcitabin og vinflunin er bedre end standardbehandlingen med gemcitabin og carboplatin hos patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har blærekræft
 • Du ikke har fået forudgående kræftbehandling, dog tillades forebyggende kemoterapi og kemoterapi forud for evt. operation såfremt der er gået mere end 6 måneder
 • Kræften har spredt sig, eller ikke kan opereres bort
 • Du har nedsat nyrefunktion
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Dine eventuelle hjernemetastaser er stabile og uden væsentlige gener.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået strålebehandling på blæren, eller hvis du har fået fjernet en del af blæren for at lindre smerter (palliativ resektion (TUR-B)
 • Dine blod- eller leverværdier ikke er tilfredsstillende
 • Du har anden alvorlig sygdom som lægerne skønner er uforenelig med forsøget.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne. Den afgør tilfældigt, hvem der får forsøgsbehandling med gemcitabin og vinflunin, og hvem der får standardbehandling med gemcitabin og carboplatin.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: VEK nr.: H-3-2013-186

 • Denne side er sidst opdateret: 29-01-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat