Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GENAU

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved forsøgsmidlet RO6874281, når det gives samtidig med lægemidlerne atezolizumab og bevacizumab. Forsøget henvender sig til patienter med nyrekræft, der har spredt sig, eller som ikke kan fjernes ved operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøgsmidlet RO6874281 er et nyt stof, der endnu ikke er godkendt til behandling af nyrekræft, der har spredt sig. Forsøgsmidlet er udviklet til at ramme området omkring tumoren og aktivere patientens eget immunsystem, der skal bekæmpe tumoren.

Som deltager i dette forsøg vil man få behandling med forsøgsmidlet og to andre lægemidler, atezolizumab (Tecentriq®) og bevacizumab (Avastin®), der allerede er godkendt til behandling af kræft.

Kræftcellerne kan hæmme immunsystemet via et protein kaldet PD-L1. Ved at fjerne denne hæmning, kan immunforsvaret blive aktiveret igen og dermed bekæmpe kræften. Atezolizumab er et antistof, der blokerer for PD-L1-signalevejen, og derved reaktiveres immunsystemet, der så kan bekæmpe kræften.

Bevacizumab er i kombination med et andet stof godkendt til standardbehandling af nyrekræft, der har spredt sig. Bevacizumab har også indflydelse på immunsystemet og hæmmer tumoren på forskellige måder.

Formålet med forsøget er at undersøge, om behandling med RO6874281 kan forstærke virkningen af atezolizumab, og om effekten ved disse to kan forstærkes yderligere ved også at behandle med bevacizumab.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har nyrekræft, der ikke kan fjernes ved operation, eller som har spredt sig
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Det er muligt at tage en vævsprøve fra tumoren
 • Kræften kan følges med scanninger
 • Deltagere med væske i lungehinden kan deltage under visse forudsætninger.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har ubehandlede hjernemetastaser (spredning til hjernen), eller hvis du har symptomer fra hjernemetastater
 • Du har gennemgået en større operation inden for 28 dage op til at forsøget begynder, eller hvis det forventes, at du skal have en større operation under forsøget
 • Du har HIV eller hepatitis B eller C
 • Du har eller har haft en aktiv autoimmun sygdom
 • Du har spredning til hjernen og tidligere har haft symptomer
 • Du har spredning til begge lungehinder
 • Du har haft en alvorlig hjertekarsygdom eller blodkarsygdom inden for 6 måneder op til forsøget begynder
 • Du har en aktiv infektion
 • Du har et alvorligt sår, der ikke vil hele eller en ubehandlet skade på en eller flere knogler
 • Du har protein eller kreatinin i urinen i en grad, så lægerne vurderer, du ikke kan deltage
 • Du er i kronisk behandling med binyrebarkhormon


Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-11-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat