Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Optune

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne en ny behandlingsmetode mod hjernesvulster (glioblastom) med tilbagefald. Forsøget kombinerer en operation med en ny teknologisk behandling, hvor man sætter strøm til kræftsvulsterne.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Dette forsøg gør brug af en ny kræfthæmmende teknologi, som kaldes Optune (Novocure, Ltd.).

Optune er en forholdsvis ny behandlingsmetode, som kan hæmme kræftens vækst ved hjælp af vekselstrøm.

Elektroder sættes på huden over området, hvor kræftsvulsten sidder. Så sender man milde pulse med strøm igennem dem. På den måde sætter man så at sige strøm til kræftcellerne, og det hæmmer deres vækst.

Det specielle ved dette forsøg er, at lægerne kombinerer strømbehandlingen med en operation, hvor kirurgerne laver huller i særligt udvalgte områder af kraniet.

Hullerne laves for at øge mængden af strøm, som kan nå ind til kræftknuden.

Det skal forøge effekten af strømbehandlingen. Lægerne forventer at effekten vil være meget større end normalt, når man på den måde kombinerer Optune behandlingen med en kranieoperation.

Strømbehandlingen er allerede afprøvet
Optune har i tidligere forsøg vist sig at være effektiv til behandling af glioblastom hjernekræft og afprøves også på for en række andre kræftsygdomme. En af fordelene ved behandlingen er, at man kan få den sideløbende med standard kemoterapi.

Formålet med dette forsøg er at undersøge sikkerheden og effekten af den nye metode, hvor man kombinerer strøm med en operation.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har glioblastom
 • Tumoren sidder i den øvre del af hjernen, så strømmen fra elektroderne kan nå tumoren (en såkaldt supratentorial hjernetumor)
 • Du ikke kan få mere stråleterapi
 • Du har fået tilbagefald af kræften
 • Du kan klare dig selv, men er ude af stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde (Karnofsky score minumun 70)
 • Der er tegn på, at det vil være en betydelig forventet fordel for dig at få forsøgsbehandlingen
 • Tumoren er begrænset til et sted i hjernen (fokal tumor)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er gået mindre end 4 uger fra din sidste strålebehandling til du skal starte i forsøget
 • Tumoren sidder i den nedre del af hjernen, så strømmen fra elektroderne ikke kan nå tumoren (en såkaldt infratentorial hjernetumor)
 • Du har en pacemaker, programerbar shunt, defibrillator, dyb hjernestimulation, eller andre implanterede apparater i hjernen eller du har alvorlig hjerteflimmer klinisk
 • Du har ukontrolleret epilepsi, som ikke reagerer på standard behandling. Det er dog vigtigt at fremhæve, at du godt kan have epilepsi og deltage i forsøget, da epilepsi er en almindelig følge af sygdommen.
 • Der er tegn på at du ikke kan tåle kraniekirurgien, brugt i forsøget.
 • Du udover kræften har andre helbredstruende sygdomme
 • Du har en alvorlig nedsat leverfunktion
 • Du har en alvorlig nedsat nyrefunktion
 • Du lider af koagulopati (en sygdom, som begrænser blodets evne til at størkne)
 • Du lider af trombocytopeni (nedsat antal blodplader i blodet)


Sådan foregår behandlingen Deltagerne får standard kemoterapi sideløbende med at de får Optune terapi og kraniotomi kirurgi.

Selve kranieoperationen foregår på Neurokirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital og vil blive gennemført i fuld bedøvelse. Det forventes, at du kan udskrives dagen efter operation.

Tidligst to uger efter operation starter du behandling med Optune.

Med Optune behandlingen får du to par af elektroder på hovedet. Tilsammen fylder elektroderne det meste af hovedbunden. Ofte kan elektroderne dækkes af en passende hovedbeklædning.

Elektroderne skal være tændt så lang tid som muligt og skal sidde på hovedet mindst 18 timer i døgnet. Det vil sige, at du skal bære elektroderne det meste af tiden.

Hvor længe varer behandlingen?
Som udgangspunkt varer behandlingen atten måneder.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

I tilfælde af tilbagefald af din sygdom kan Optune behandling i nogle tilfælde fortsættes, hvis du ønsker det, og beslutning om dette træffes af de forsøgsansvarlige læger i samråd med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Optune™ behandling er generelt en behandling med få bivirkninger. Den væsentligste bivirkning ved behandlingen og ved forsøget ventes at være lokalt hududslæt, som forekommer hos ca. 20% af patienter behandlet med Optune™.

Tilstanden forekommer på de hudområder, hvor elektroderne er i kontakt med huden.

Udslættet behandles oftest nemt med en steroidcreme, som er ufarlig.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT02893137

 • Denne side er sidst opdateret: 09-04-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat