Gå til sygdomsliste

Gennemførlighed af styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkomitant kemoradioterapi

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hoved-halskræft
Stadie Alle stadier
Kort titel Gennemførlighed af styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkomitant kemoradioterapi

Forsøgets lange titel Gennemførlighed af styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkomitant kemoradioterapi

Overordnede formål At undersøge om styrketræning kan gennemføres af hovedhalskræftpatienter samtidig med kurativt intenderet konkomitant kemoradioterapi for på den måde at mindske eller undgå vægtab og tab af muskelmasse. At analysere blodprøverne for cytokino og andre proteiner, som er påvirkelige af træning.

Undersøgelsesdesign Et pilotprojekt

Primære endpoints Gennemførlighed (antal ptt. der gennemfører ≥ 70% af træningspas, min. 25 ud af 36)

Sekundære endpoints
 • Vægt
 • Muskelmasse
 • Fedtmasse
 • Knoglemasse
 • Muskelstyrke
 • Funktionsevne
 • Livskvalitet målt ved EORTC QLQ-C30 og H&N35
 • Arbejdsforhold
 • Frekvens af anlæggelse af nasogastrisk sonde på indikationen vægttab
 • Akutte og sene bivirkninger
 • Cytokin-analyser og øvrige blodprøve analyser


Inklusionskriterier
 • Patienter med histologisk verificeret planocellulært karcinom i cavum nasi, nasopharynx, cavum oris, oropharynx, hypopharynx eller larynx, der i henhold til DAHANCAs retningslinier er kandidater til konkomitant kemoradioterapi
 • PS 0-1
 • Vurderes at være i en tilstand, hvor man kan forvente at interventionen kan gennemføres
 • Patienten må ikke være nyligt tonsillektomeret og dermed ikke kunne starte træningsforløb til tiden
 • Enæringsscreening ved diætist (før behandlingsstart eller være planlagt snarest efter)
 • 45 < Diastolisk blodtryk > 95
 • Puls < 100
 • Hæmoglobin > 6,0
 • Leukocytter > 2,5 x 10^9 /l
 • Thrombocytter > 50 x 10^9 /l
 • Temperatur < 38


Behandling 12 ugers styrketræning, 3 gange pr. uge under konkomitant kemoradioterapi. Startende så vidt muligt 1 uge før start af stråleterapi.
Blodprøver før og efter træningspas, foruden rutineblodprøver i forbindelse med kemoterapi.
Muskelbiopsier før start, efter endt kemoterapi og efter 12 ugers træningsforløb.
Herudover vil der i forløbet være spørgeskemaer omkring livskvalitet, arbejdsforhold, kostindtag og en træningsdagbog

Planlagt antal patienter Total: 12 patienter

Startdato 2014

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr VEK nr.: H-3-2013-186, Herlev KFE nr.: 1401

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 13-02-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat