Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TULIP

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med forsøgsmidlet SYD985 er mere effektiv end standardbehandlingen til patienter med HER2-positiv brystkræft, hvis sygdom ikke kan fjernes ved en operation eller som har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne sammenligner behandling med SYD985 med den behandling der almindeligvis gives til patienter. Du vil derfor enten modtage behandling med forsøgsmidlet eller en almindeligt anvendt behandling.

Lægerne undersøger både effekten og bivirkningerne ved behandlingen med SYD985.-

Hvis man har HER2-positiv brystkræft, er der såkaldte HER2-receptorer på overfladen af kroppens celler, der sender meddelelser til cellerne om, at de skal vokse og dele sig. Derfor vokser og spreder HER2-positiv brystkræft sig ofte hurtigere end HER2-negativ brystkræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har brystkræft, som ikke kan fjernes ved operation eller som har spredt sig
 • Din organ- og knoglemarvsfunktioner virker tilstrækkelig
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Kræften er blevet værre under eller efter behandling med mindst to HER2-målrettede behandlingsprogrammer, eller under/efter behandling med trastuzumab emtasin (TDM1)
 • Kræften kan følges med scanninger
 • Kræften er HER2-positiv


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du ikke kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandlinger
 • Du har hepatitis B eller C
 • Kræften har spredt sig til hjernen, og du ikke er blevet behandlet herfor, hvis der er symptomer på, at kræften har spredt sig til hjernen, hvis kræften har spredt sig til hjernen og kræver steroidbehandling, eller hvis du har været i behandling for hjernemetastaser inden for otte uger op til forsøgets opstart
 • Du har eller har haft hornhindebetændelse
 • Du har haft en alvorlig hjertekarsygdom inden for de sidste 6 måneder op til forsøgets opstart eller dit hjertes pumpefunktion ikke er optimal
 • Du har en alvorlig ukontrolleret systemisk sygdom, herunder alvorlig lungesygdom


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-01-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat