Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: MO29872 (IPSOS)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg sammenligner man virkning og bivirkninger af
et antistof kaldet atezolizumab med kemoterapi. Det er forsøgsbehandling til patienter med lokal fremskreden eller spredt ikke-småcellet lungekræft, der ikke egner sig til en bestemt type kemoterapi (platin-dublet).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Kræftcellerne kan hæmme immunsystemet gennem et protein kaldet PD-L1. Hvis man fjerner denne hæmning, kan immunforsvaret blive aktiveret igen og dermed bekæmpe kræften.

Atezolizumab er et antistof, der blokerer for PD-L1-signalevejen, og derved reaktiveres immunsystemet og kan bekæmpe kræften.

I dette forsøg vil man sammenligne virkning og bivirkninger af Atezolizumabs med standard kemoterapi, som man normalt bruger til at behandle ikke-småcellet lungekræft.

Atezolizumab er allerede godkendt til brug mod lungekræft.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke-småcellet lungekræft. Kræften er enten lokalt fremskredent, det har spredt sig eller du har fået et tilbagefald
 • Du ikke tidligere har fået behandling med medicin (f.eks. kemoterapi) mod kræften
 • Du ikke kan få platinholdig kemoterapi, fordi du ikke kan tåle eventuelle bivirkninger
  Lægerne kan få adgang til en vævsprøve udtaget i løbet af sygdomsforløbet eller ved screeningen
 • Du har kræft andre steder end i hjernen (Hvis du har kræftspredning til hjernen, må du ikke have behov for prednisolon)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er generet af for højt kalk i blodet
 • Du har fået forebyggende kemoterapi, strålebehandling eller kemoradioterapi mindre end 6 måneder før du starter i forsøget
 • Du har for store bivirkninger fra tidligere behandling
 • Du inden for 5 år har haft en anden livstruende sygdom
 • Du har brug for hyppig tømning af væske fra bughulen, lungesækken eller hjertesækken.
  Ukontrollerede tumorrelaterede smerter
 • Du har aktiv spredning til hjernen og det vokser ukontrolleret
 • Du er fyldt 70 år og du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Du også deltager i et andet forsøg med lægemidler
 • Du tidligere har fået en allogen knoglemarvstransplantation eller organtransplantation
 • Du har gennemgået et større kirurgisk indgreb for andet end din kræftsygdom inden for 4 uger op til forsøget, eller du har behov for større kirurgi forsøget
 • Du har en alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Du har haft en alvorlig infektion inden for 4 uger op til lodtrækningen
 • Du har aktiv tuberkulose, hepatitis B eller C eller er HIV positiv
 • Du har lungefibrose eller andre specielle
 • Du har haft en autoimmun sygdom - bortset fra autoimmun relateret lavt stofskifteog kontrolleret type 1 DM
 • Du får medicinsk behandling med kortikosteroid eller anden immundæmpende medicin
 • Du får behandling med immunstimulerende midler inden for 4 uger op til forsøget
 • Du tidligere har fået en eller flere specifikke stoffer (CD137 agonister, immun checkpoint hæmmere, anti-PD-1 og anti-PDL-1 antistoffer)
 • Du har fået såkaldt levende vaccine inden for 4 uger op til forsøget eller det forventes har behov for vaccination under studiet
 • Du får antibiotisk behandling i pilleform eller drop
 • Du ikke kan tåle indholdsstofferne i atezolizumab
 • Du ikke kan tåle de 2 kemostoffer, sombruges i forsøget


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling med kemoterapi.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Atezolizumab
Skal du have atezolizumab får du stoffet i et drop hver 21. dag.

Kemoterapi
Skal du have kemoterapi får du enten vinorelbine (tabletter eller i drop) eller gemcitabin i et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2015-004105-16, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03191786 

 • Denne side er sidst opdateret: 14-12-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat