Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: LUCANO-2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger læger og diætister, om et personligt kost- og træningsforløb kan forebygge og behandle vægttab. Forsøget henvender sig til patienter med ikke-småcellet lungekræft, der modtager kemoterapi med eller uden stråleterapi.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Patienter med kræft taber sig ofte – dels pga. sygdommen og dels pga. bivirkningerne til behandlingen. Et vægttab kan medføre pauser i behandlingen og påvirker både prognosen og livskvaliteten.

Målet med forsøget er at blive bedre til at forebygge og behandle vægttab. Forskerne undersøger derfor to ting.
For det første om patienterne kan gennemføre et personligt kost- og træningsprogram.
For det andet hvilken effekt programmet har. fx. livskvalitet, kostindtag og sygdomsforløb.

Som en del af forsøget vil læger og diætister følge din vægtudvikling og dit kostindtag tæt.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (Performance status 0-2)
 • Du modtager kemo- eller immunterapi med eller uden stråleterapi for første gang


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Din tumor kan opereres væk
 • Du tidligere er blevet behandlet med medicin for lungekræft
 • Du har et alkohol- eller stofmisbrug


Forsøgsmetode Prospektivt, kontrolleret, multimodalt interventionsstudie med brug af historisk kontrolgruppe fra LUCANU-1

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Forsøget starter den dag, du modtager din første medicinske behandling og fortsætter de næste ni uger.

Forsøget fokuserer på følgende tre områder:
 • Kost: En diætist vil i samarbejde med dig sammensætte en kost, der passer til dit behov for energi og protein.
 • Fysisk træning: Du vil få et personligt træningsprogram med to øvelser, der skal udføres to gange om ugen.
 • Fiskeolie: Du skal spise fiskeolie dagligt. Du kan selv vælge, om det skal være i flydende form eller som kapsler.
Hver uge ringer en af projektets medarbejdere til dig. De vil spørge ind til dit kostindtag, din træning og dit indtag af fiskeolie og hjælpe dig, hvis du føler dig udfordret.

Du skal ikke møde ind til ekstra besøg på hospitalet i forbindelse med forsøget.

Så længe kan du få behandlingen
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis din behandling udsættes, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen
 • Kost: Forskerne forventer ingen bivirkninger, da justeringerne vil tage udgangspunkt i dine ønsker.
 • Fysisk træning: Du kan opleve ømme muskler, åndenød og evt. fald.
 • Fiskeolie: Du kan opleve gener fra mave-tarm-systemet som fx dårlig smag, sure opstød, kvalme, luft i maven og diarré.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 30-08-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat