Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BIO-CHIC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne en ny behandling til patienter med lymfekræft med højrisiko for spredning til hjerne og hjernehinder.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Den hyppigste type af lymfekræft hedder diffust storcellet B-celle lymfom, og standardbehandlingen til denne form for lymfekræft er kemoterapi, som består af en kombination af forskellige kemoterapistoffer. Denne behandling hedder R-CHOEP.

Hos nogle patienter med lymfekræft er der særlig høj risiko for, at kræften spreder sig til centralnervesystemet, dvs. hjernen og hjernehinder.

Lægerne undersøger derfor en ny behandling til disse patienter. Den nye behandling består af de samme stoffer som R-CHOEP, men forskellen er, at den nye behandling gives på en anderledes måde. Denne behandling kaldes for R-EPOCH.

Behandlingen undersøges ved at sammenligne en gruppe, der får standardbehandlingen R-CHOEP og en anden gruppe, der får R-EPOCH.

Derudover undersøger lægerne, om prøver fra kræftvævet undervejs i behandlingen kan sige noget om, hvor høj risikoen er for, at kræften vil sprede sig til centralnervesystemet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er mellem 18-65 år
 • Du for nyligt har fået diagnosticeret lymfekræft af diffust storcellet B-celle typen og/eller hvis du er i højrisiko for spredning til centralnervesystemet (spørg evt. lægen om hvilke undertyper af kræften, der også kan inkluderes i forsøget)
 • Du ikke tidligere har været i behandling for sygdommen
 • Dit sygdomsstadie kombineret med din performancestatus gør dig egnet til denne form for kemoterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt (performancestatus 4)
 • Du har en alvorlig hjertesygdom
 • Din knoglemarv, lever, dine nyrer eller andre organer er påvirket på en måde, som vil have indflydelse på behandlingen
 • Du har en eller flere andre alvorlige medicinske problemer, fx infektioner, lungesygdom eller hjernebetændelsen PML
 • Du er testet positiv for HIV
 • Du har aktiv eller kronisk hepatitis B eller hepatitis C
 • Du er blevet vaccineret med levende vaccine inden for en måned op til forsøgets start
 • Du har haft en anden kræftsygdom, som du har været i behandling for (dog ikke med helbredelse som mål), med mindre det er fem år eller mere siden, du var i behandling, og det ikke længere er muligt at spore ondartede celler
 • Du tidligere har været i behandling med antracyklin-holdig kemoterapi
 • Du også deltager i andre forsøg
 • Der er lymfomsygdom i hjerne eller hjernehinder
 • Lymfomet er udviklet fra et såkaldt follukulært lymfom
 • Du har væske i lungehinder eller bughinden, som ikke kan udtømmes
 • Du har en nedre urinvejsforsnævring, som ikke kan behandles i tilstrækkelig grad
 • Hjernen er svækket i en grad, så lægerne vurderer, du ikke kan deltage i forsøget
 • Du har en nerve- eller muskelsygdom


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Behandlingen strækker sig over 14 uger og består af kemoterapi, som du får som kure – i alt 7 gange med 2 eller 3 ugers mellemrum.
Fem dage inden første kemoterapi skal du tage binyrebarkhormon-tabletter og have en enkelt dosis kemoterapi – en såkaldt forbehandling.

Efter forbehandlingen skal du have to behandlingsserier med kempterapi (R-CHOEP) med tre ugers mellemrum. Mellem disse behandlinger skal du også have to behandlinger med Metotrexate, som mindsker risikoen for, at kræften spreder sig til centralnervesystemet.

Du får kemoterapien ambulant, hvilket betyder, at du ikke behøver at være indlagt. Behandlingerne med Metotrexate kræver 4-5 dages indlæggelse.

Efter disse behandlinger skal du scannes og kræftvævet undersøges, så lægerne kan vurdere effekten af behandlingen. Lægerne undersøger, om patienterne har såkaldte biologiske risikofaktorer, som gør, at der er særlig risiko for, at kræften spreder sig til centralnervesystemet.

Patienter uden biologiske risikofaktorer fortsætter behandlingen med 4 serier R-CHOEP og gives hver 14. dag.

Patienter med biologiske risikofaktorer behandles med kemoterapi R-EPOCH og gives som kontinuerlig infusion i 4 dage. Det betyder, at du skal være indlagt, mens du får kemoterapien.

Begge grupper vil derudover få en afsluttende behandling med cytarabin, der mindsker risikoen for spredning til centralnervesystemet.

Kontrol
Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Læs om de mulige bivirkninger ved de forskellige lægemidler, der bruges i forsøget på min.medicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Udføres af Nordisk Lymfom Gruppe

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nummer: 2015-002846-30, Sponsor protokol nr.: NLG-LBC-06

 • Denne side er sidst opdateret: 18-11-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat