Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CheckMate 648

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Spiserørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om behandling med immunterapi er mere effektivt end behandling med kemoterapi. Forsøget er til patienter, der har spiserørskræft, som ikke kan fjernes ved en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dag er kemoterapi med cisplatin (Accord ®) og fluorouracil (Accord®) standardbehandling til spiserørskræft, der ikke kan fjernes ved en operation.

Dette forsøg undersøger, om man kan forbedre behandlingen, hvis man enten tilføjer immunterapi til kemoterapien eller kun bruger immunterapi.

Nivolumab (Opvido ®) og Ipilimumab (Yeryoy ®) er immunterapi. De er såkaldte antistoffer, der genaktiverer immunforsvaret, så det kan genkende og angribe kræftcellerne

Nivolumab og Ipilimumab er allerede godkendt til behandling af flere kræftformer. De er endnu ikke godkendt til behandling af spiserørskræft.

Ud fra blod- og vævsprøver vil lægerne undersøge, om det er muligt at forudse, hvilke patienter, der vil have mest gavn af de forskellige behandlinger.Hvad er immunterapi?

Immunterapi er en behandling, hvor man genaktiverer immunforsvaret til at kunne genkende kræftceller og derved angribe dem. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har spiserørskræft, der ikke kan fjernes ved operation
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Du har fået taget en vævsprøve fra din tumor


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har ubehandlet spredning til hjernen
 • Du har en aktiv immunsygdom
 • Du har en alvorlig sygdom eller infektion
 • Du har HIV eller AIDS
 • Du har hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling

Læs mere om lodtrækningsforsøg:
Lodtrækningsforsøg

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen går i gang, vil du få en grundig helbredsundersøgelse.

Hvis vævsprøven fra din kræftsvulst er ældre end 6 måneder, vil du også taget en ny vævsprøve.

Herefter vil du ved lodtrækning komme i en af tre behandlingsgrupper:
 • Gruppe A: Her får du immunterapi (nivolumab og ipilimumab)
 • Gruppe B: Her får du immunterapi og kemoterapi (nivolumab,cisplatin og fluororuracil)
 • Gruppe C: Her får du kemoterapi (cisplatin og fluorouracil)
Kontrol
Mens forsøget står på, skal du løbende til kontrol med blodprøvetagning og CT-scanninger. I de første 48 uger vil du blive CT-scannet hver 6. uge. Herefter vil der gå 12 uger mellem scanningerne.

Når behandlingen stopper, skal du til kontrol to gange.

Herefter skal du til opfølgningssamtale hver 3. måned på hospitalet eller over telefonen.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen virker på din sygdom, og så længe du kan tåle den. Behandlingsperioden er dog maximalt sat til to år.
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkning:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2016-001514-2, Clinicaltrials.gov: NCT03143153, Sundhedsstyrelsens journal nr.: 2017-110430

 • Denne side er sidst opdateret: 20-12-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat