Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel OPRA

Forsøgets lange titel Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus)

Overordnede formål At undersøge om via test af række gener i væv og blod kan man forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for patienten

Undersøgelsesdesign Prospektivt vævs og blodprøve studie

Primære endpoints
 • At bestemme procentdel af deltagere med en molekylær tumor profil, som kan have betydning for behandlingsstrategi
 • At undersøge om cirkulerende tumor DNA (ctDNA) fra blod (liquid biopsies) kan bruges i stedet for vævsbiopsier
 • At evaluere ctDNA som en mulig progressions markør samt en markør for monitorering af behandlingseffekt


Sekundære endpoints
 • Responsrate
 • Tid til progression
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Korrelation mellem responsrate og cDNA
 • Korrelation mellem molekylær tumor profil og cDNA


Inklusionskriterier
 • Diagnose af enhver metastaserende cancer, hvor standard antineoplastisk behandling ikke eksisterer
 • PS 0-1


Behandling Der er ingen selvstændig behandling i dette studie. Der tages tre biopsier fra tumor. Blodprøver tages i forbindelse med scanninger samt i forbindelse med hvert besøg på kræftafdelingen.

Planlagt antal patienter Total: 60-120

Startdato Marts 2018

Deltagende afdelinger
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr VEK sagsnr.: 1-10-72-337-16

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 06-08-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat