Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Citadel 102

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af forsøgslægemidlet INCB050465, når det gives i kombination med lægemidlerne bendamustin og obinutuzumab. Lægerne vil også undersøge, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, hvor høj dosis man kan give og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Forsøget er til patienter med follikulært lymfom, der ikke har reageret på behandlingen eller har fået tilbagefald.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har CD20+ follikulært lymfom
 • Du er blevet behandlet med rituximab og har haft tilbagefald
 • Lymfomet kan følges med scanninger
 • Du er villig til at få taget lymfeknudebiopsier
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Non-Hodgkin-lymfomet har udviklet sig til et diffust storcelle B-celle lymfom
 • Du har eller har tidligere har haft et lymfom i hjernen
 • Du tidligere er blevet behandlet med idelalisib, andre selektive PI3K-hæmmer eller en pan-PI3K-hæmmer
 • Du tidligere er blevet behandlet med en Brutons tyrosinkinase inhibitor (fx ibrutinib)
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for de senest 6 måneder eller med dine egne celler inden for de sensete 3 måneder op til første dosis af forsøgslægemidlet
 • Du har aktiv graft-versus-host sygdom, hvor cellerne fra donor 'angriber' dine egne celler
 • Du er smittet med hepatitis B eller C


Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 01-01-2012

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat