Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GLOW

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) får i dette forsøg stofferne pomalidomid og lavdosis dexamethason. Derudover får halvdelen af patienterne også et antistof kaldet isatuximab. Lægerne undersøger effekten af at tilføje antistoffet til behandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Det vigtigste formål med dette forsøg, er at undersøge effekten af, og de mulige risici ved at kombinere antistoffet isatuximab med pomalidomid og lavdosis binyrebarkhormon dexamethason.

Det er et forsøg til patienter med myelomatose, som har fået tilbagefald, eller hvis sygdom er blevet værre, selv om de har fået behandling

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose og lægerne kan måle, om sygdommen udvikler sig
 • Du inden har fået mindst 2 anti-myelomatosebehandlinger, som indeholdt lenalidomid og en proteasomhæmmer (bortezomid, carfilzomib eller ixazomib)
 • Din sygdommen er vokset under din sidste behandling eller inden for 60 dage efter afslutning af behandlingen.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har primær refraktær myelomatose defineret som patienter, der aldrig har opnået som minimum minimalt respons af nogen behandling under sygdomsforløbet
 • Udelukkende har lette immun-kæder som målbar sygdom
 • Du tidligere har fået behandling med pomalidomid
 • Du har fået anti-myelomatose behandling (inklusiv dexamethason) inden for 14 dage inden lodtrækning i forsøget
 • Du ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus 3-4)
 • Dine hvide blodlegemer eller blodplader er for lave
 • Dine organer ikke fungerer godt nok til at du kan deltage
 • Du er overfølsomhed over for thalidomid, lenalidomid eller dexamethason
 • Du har en alvorlig hjertefejl


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsstoffet isatuximab plus standardbehandling. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Behandlingen består af standard kemoterapi og GMI-127. Hvor høj en dosis af forsøgsstoffet du får, afhænger af hvilken gruppe du kommer i.

GMI-1271 sprøjtes direkte ind i en blodåre samme dag, som du får indsprøjtning med standard kemoterapi og dagen efter kemoterapien. Du skal altså nogle ekstra dage på hospitalet for at få forsøgsstoffet.

Du får mellem i alt 4 og 9 behandlinger med GMI-1271 i hver serie kemoterapi.

Hvor længe varer behandlingen?
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen kan dog stoppe før tid, hvis du ønsker at afslutte behandlingen, eller hvis forsøgslægen vurderer, at det er nødvendigt for dit helbred

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen

Bivirkninger ved behandlingen GMI-1271 er et nyt lægemiddel, som er ved at blive undersøgt som behandling af forskellige former for blodkræft. Man kan derfor ikke emd sikkerhed forudsige, om du vil få bivirkninger af forsøgsmedicinen.

Dette er det sjette forsøg, hvor mennesker får GMI-1271 , men det første forsøg hvor GMI-1271 bruges til behandling af myelomatose. I de tidligere kliniske forsøg har GMI-1271 ikke givet alvorlige bivirkninger.

Blandt raske forsøgsdeltagere, som har fået GMI-1271, var de hyppigste bivirkninger svimmelhed og smagsforstyrrelser.

Derudover kan du risikere at få nogle af de forventede bivirkninger fra kemoterapien.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 28-12-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat