Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GLOW

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om en kombination af to nye lægemidler til behandling af CLL og SLL (småcellet lymfocytært lymfom) virker bedre end den nuværende standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen For de fleste patienter består behandlingen af CLL i dag af en kombination af kemoterapistoffet chlorambucil (Leukeran®) og antistoffet obinutuzumab (Gazyvaro®).I dette forsøg undersøges det, hvordan CLL/SLL reagerer på en ny type behandling, hvor immunterapistoffet ibrutinib (Imbruvica®) gives sammen med venetoclax (Venclyxto®). Behandlingen sammenlignes med standardbehandlingen i forhold til effekten og bivirkningerne.
Ibrutinib og venetoclax virker begge ved at blokere nogle proteiner i kroppen, der hjælper kræftceller med at vokse. Ved at blokere disse proteiner bliver kræftcellerne slået ihjel. Både ibrutinib og venetoclax er godkendt til at behandle patienter med CLL, men kombinationen af dem (behandlingsgruppe A) er endnu ikke godkendt og betragtes derfor som en forsøgsbehandling.Obinutuzumab afmærker kræftcellerne, så de fjernes, mens chlorambucil reducerer antallet af unormale celler i kroppen. Kombinationen af obinutuzumab og chlorambucil (behandlingsgruppe B) er godkendt til behandling af patienter med CLL/SLL.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du enten er over 65 år eller er 18-64 år gammel og enten har en alvorlig sygdom eller nedsat nyrefunktion
 • Du har kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL)
 • Man kan følge din sygdom med scanninger
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Din sygdom er aktiv og kræver behandling jf. iwCLL kriterier


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er blevet behandling for CLL eller SLL
 • Du har en af følgende genændringer: del17p eller TP53-mutation
 • Du er blevet opereret inden for de seneste 4 uger op til forsøgets start
 • Du har en blødningssygdom
 • Sygdommen involverer din hjerne
 • Der er mistanke om, at du har Richter syndrom (En sjælden tilstand hvor CLL ændrer sig til et hurtigt voksende lymfom)


Forsøgsmetode Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man deler forsøgsdeltagerne op i grupper, Hver gruppe får en forskellig dosis

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Behandlingen består af standard kemoterapi og GMI-127. Hvor høj en dosis af forsøgsstoffet du får, afhænger af hvilken gruppe du kommer i.

GMI-1271 sprøjtes direkte ind i en blodåre samme dag, som du får indsprøjtning med standard kemoterapi og dagen efter kemoterapien. Du skal altså nogle ekstra dage på hospitalet for at få forsøgsstoffet.

Du får mellem i alt 4 og 9 behandlinger med GMI-1271 i hver serie kemoterapi.

Hvor længe varer behandlingen?
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen kan dog stoppe før tid, hvis du ønsker at afslutte behandlingen, eller hvis forsøgslægen vurderer, at det er nødvendigt for dit helbred

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen

Bivirkninger ved behandlingen GMI-1271 er et nyt lægemiddel, som er ved at blive undersøgt som behandling af forskellige former for blodkræft. Man kan derfor ikke emd sikkerhed forudsige, om du vil få bivirkninger af forsøgsmedicinen.

Dette er det sjette forsøg, hvor mennesker får GMI-1271 , men det første forsøg hvor GMI-1271 bruges til behandling af myelomatose. I de tidligere kliniske forsøg har GMI-1271 ikke givet alvorlige bivirkninger.

Blandt raske forsøgsdeltagere, som har fået GMI-1271, var de hyppigste bivirkninger svimmelhed og smagsforstyrrelser.

Derudover kan du risikere at få nogle af de forventede bivirkninger fra kemoterapien.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: GlycoMimetics Incorporated

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 28-12-2013

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat