Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)
Fase Fase 3
Kort titel GLOW

Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent, fase 3 forsøg for kombination af ibrutinib plus venetoclax versus chlorambucil plus obinutuzumab som første-linje behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) /småcellet lymfocytært lymfom (SLL)

Overordnede formål At demonstrere fordelene ved behandling med isatuximab i kombination med pomalidomid og lavdosis dexamethason i forlængelsen af progressionsfri overlevelse sammenlignet med pomalidomid og lavdosis dexamethason alene hos patienter med refraktær eller recidiverende og refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign Randomiseret, åbent, fase 3 studie

Deltagende afdelinger
  • Vejle Sygehus
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 04-03-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat