Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CITADEL 204

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, hvilken virkning forsøgslægemidlet INCB050465 har på sygdommen. Forsøget skal vurdere, hvor sikkert stoffet er, tolerancen og i hvilke mængder, det findes i blodet på forskellige tidspunkter.

Forsøget er til patienter med lymfeknudekræft af en speciel type (marginalzone lymfom), som ikke reagerer på behandling eller som har tilbagefald.

Baggrund for forsøgsbehandlingen INCB050465 er en enzymhæmmer. Denne gruppe af stoffer hæmmer væksten og delingen af kræftcellerne.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Biopsier og scanninger har bekræftet at du har lymfeknudekræft
 • Du er villig til at få taget en biopsi fra dine lymfeknuder eller gerne vil give adgang til væv fra en biopsi, der er blevet taget tidligere
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Din lymfeknudekræft har udviklet sig til et diffust storcellet B-celle lymfom
 • Din lymfeknudekræft har spredt sig til hjernen eller findes i hjernehinderne
 • Du tidligere er blevet behandlet med idelalisib, andre selektive PI3K inhibitorer eller en pan-PI3K inhibitor
 • Du har fået en stamcelletransplantation med dine egne celler inden for 3 måneder, eller har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for de seneste 6 måneder op til første dosis.
 • Du har aktiv graft-versus-host sygdom, dvs. donorcellerne fra knoglemarvstransplantationen angriber dine egne celler.
 • Du er smittet med hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, hvilket betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Du skal have taget en biopsi af en af lymfeknuderne med kræft, inden du begynder at tage medicinen. Hvis vævet fra en tidligere biopsi fortsat er til rådighed, kan lægerne godt bruge den.

Det kan være nødvendigt at tage en knoglemarvsbiopsi – lægen vil fortælle dig, hvis det er nødvendigt.

Herefter bliver du tildelt en gruppe alt efter, om du tidligere er behandlet med stoffet ibrutinib:
 • Gruppe 1: 20 mg INCB050465 dagligt i 8 uger efterfulgt af en ugentlig dosis på 20 mg i resten af forsøget.
 • Gruppe 2: 20 mg INCB050465 dagligt i 8 uger efterfulgt af en ugentlig dosis på 2,5 mg i resten af forsøget.
INCB050465 skal du tage som en tablet. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på. Du vil blive CT-scannet 3 gange i løbet af det første halve år, herefter hver 3. måned.

Når du har afsluttet forsøget, skal du til et opfølgningsbesøg 1 måned efter.

Så længe varer behandlingen
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen virker på din sygdom, og så længe du kan tåle den. Behandlingsperioden er dog maximalt sat til 2 år.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedste for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen Kendte bivirkninger som kan forekomme er:
 • Kvalme
 • Diarré
 • Træthed
 • Opkast
 • Hoste
 • Nedsat antal hvide blodlegemer, som øger risikoen for infektion
 • Udslæt
 • Svimmelhed
 • Lavt kaliumindhold i blodet


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-000970-12, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03144674, sponsor protocol nr.: INCB50465-204

 • Denne side er sidst opdateret: 23-11-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat