Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NavMetro

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har fremskreden ikke-småcellet lungekræft, og du skal have carboplatin (Accord) og Vinorelbin (Navalbine®). I forsøget ser lægerne om det forbedrer behandlingen og mindsker bivirkningerne, hvis man giver Navelbine anderledes end normalt.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når man har fremskreden ikke-småcellet lungekræft og skal behandling med carboplatin og Navelbine, får man normalt Navelbine som kapsler dag 1 og 8 hver 3. uge – og i alt får man 4 behandlinger.

I dette forsøg får du den samme behandling, men Navelbine-kapslerne bliver givet i små doser dagligt i hele behandlingsperioden.


Målet for behandling af patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft (NSCLC) er at lindre symptomerne, forlænge overlevelsen og samtidig give bedst mulige livskvalitet.

Forsøget vil undersøge, om det er bedre og mere skånsomt, at give Navelbine i en lav daglig dosis i stedet for en højere dosis i 2 dage i løbet af 3 uger.

Formålet med forsøget er at udsætte kræftceller kontinuerligt for lægemidlet, forebygge kræftcellernes reparation og eventuelt forbedre tumor kontrol.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du har ikke-småcellet lungekræft, som ikke kan helbredes, og du har fået immunterapi
 • Din koglemarv og din lever og nyrer fungerer godt nok til at deltage
 • Du har mindst en målbar kræftknude, som tidligere ikke er blevet behandlet med strålebehandlinG


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har bivirkninger fra tidligere behandlinger, som ikke er blevet bedre siden behandlingerne
 • Du har betydende nervebetændelse
 • Du har smerter ved synkning
 • Du har problemer med at optage medicinen fra tarmen
 • Du samtidig med forsøget skal have behandling med stærke CYP3A4 hæmmere eller stærke CYP3A4
 • Du har ustabil diabetes
 • Du har forhøjet kalk i blodet
 • Du har en alvorlig aktiv infektion
 • Du også har en anden alvorlig sygdom eller medicinsk tilstand
 • Du tidligere har fået en organtransplantation


Forsøgsmetode Enkelt center, ublindet, effekt- og sikkerhedsstudie

Sådan foregår behandlingen Behandlingen gives i serier af 3 uger. Den planlagte behandlingsvarighed er 12 uger. Det vil almindeligvis foregå ambulant, så du kan tage hjem, samme dag som du har fået behandlingen.

Hver serie ser således ud:
En gang hver tredje uge får du carboplatin i en blodåre i armen.
Dagligt tager du Navelbine, og hvis du tåler behandlingen godt i første serie (i 21 dage), øges dosis i de efterfølgende serier.

Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Lægen vil herefter drøfte muligheder for den fremtidige behandling med dig. I afsnittet om undersøgelser kan du se et skema, der beskriver et udsnit af behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Læs om bivirkningerne på min.medicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Investigator initieret, men støttet af medicinalfirmaet Pierre Fabre

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2017-000659-23

 • Denne side er sidst opdateret: 14-12-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat