Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: B9991025 Javelin PARP Medley

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Brystkræft, Lungekræft, ikke småcellet, Prostatakræft, Urinrørskræft, Æggestokkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger lægerne virkningen af at kombinere de to forsøgslægemidler avelumab (Bavencio®) og talazoparib. Målet er at finde ud af, om de to stoffer tilsammen har en større effekt på kræftsygdommen, end hvis de gives alene.

Forsøget er til patienter, der har fremskreden kræft, som kan have spredt sig til andre organer.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Kroppens celler og kræftceller har en evne til at reparere sig selv, når de f.eks. er blevet beskadiget af stråling eller kemoterapi. Det skyldes bl.a. proteinet PARP, som hjælper cellerne med at reparere skader på cellens DNA. Forsøgslægemidlet talazoparib er en såkaldt PARP-hæmmer, der hindrer reparationen af DNA-skader, så cellen dør.

I forsøget gives talazoparib med antistoffet avelumab. Avelumab angriber kræftcellen via et protein, der hedder PD-L1. PD-L1 findes på overfladen af visse kræftceller, hvor det beskytter cellen mod angreb fra immunforsvaret. Når avelumab binder sig til PD-L1, stopper PD-L1 med at fungere, og immunsystemet kan genkende og dræbe kræftcellen.

Både avelumab og talazoparib er forsøgslægemidler, der endnu ikke er godkendt til behandling af kræft.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål At undersøge sikkerhed og antitumor aktivitet af avelumab i kombination med talazoparib hos patienter med lokalt fremskredne eller metastatiske solide tumorer inklusive ikke-småcellet lungekræft, triple negativ brystkræft, hormonreceptor positiv brystkræft, recidiverende platinfølsom ovariekræft, urothelial kræft og kastrationsresistent prostatakræft

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke-småcellet lungekræft og man kan se kræften på en scanning
 • Din kræft har såkaldt EGFR mutation
 • Der findes en vævspræve fra din kræft
 • Du er som minimum selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du aktuelt deltager i andet klinisk forsøg
 • Du tidligere har fået behandling med LY2875358
 • Du har en anden betydende lidelse
 • Du har specielle typer af lungesygdom
 • Du har væske i lungen, omkring hjertet eller i bughulen og har behov for at blive tømt hver anden uge eller oftere
 • Du har haft en anden kræftsygdom indenfor de sidste 3 år
 • Du har gennemgået en større operation indenfor de sidste 14 dage før påbegyndelse af behandlingen.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne. Den afgør tilfældigt , hvem der får forsøgsbehandling med erlotinib og LY2875358, og hvem der får standardbehandling med erlotinib alene.

Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 21-09-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat