Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: LOXO-ext-17005

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling målrettet signalveje
Alle stadier, Progredierende sygdom, Resistent sygdom (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan forskellige kræfttyper reagerer på forsøgsmidlet LOXO-195. Forsøget henvender sig til børn og voksne, der har kræft med en genetisk forandring i et af NTRK-generne. Patienterne skal tidligere have været behandlet for kræften og i denne forbindelse have oplevet, at de ikke reagerede på behandlingen, at kræften udviklede sig, eller at de ikke kunne tåle behandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen LOXO-195 er et forsøgslægemiddel, der blokerer aktiviteten af de såkaldte NTRK-gener i kræftceller, så kræftcellerne ikke kan dele sig.

Forsøget skal fastslå hvilken dosis, der fremadrettet skal anvendes i behandlingen med LOXO-195, og vurdere, hvordan kroppen omsætter og reagerer på behandlingen.

Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har en kræftsvulst, og den behandlingsansvarlige læge vurderer, at standardbehandling ikke vil være bedre
 • Man har en kræftsvulst med genetiske forandringer i NTRK-generne
 • Man er ikke eller kun delvist afhængig af speciel hjælp og støtte (Lansky score > 40-50%)
 • Man er mere end en måned gammel


Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Tidligere behandling har resulteret i, at et til flere organer fungerer dårligere end tidligere
 • Man er i samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke omsætningen af LOXO-195 eller med lægemidler, der kan givet forstyrrelser i hjertets elektriske impulser (langt QT-syndrom)
 • Man har en alvorlig hjerte-kar-sygdom
 • Man er blevet opereret inden for de seneste 7 dage
 • Man har en ukontrolleret systemisk infektion


Forsøgsmetode Forsøget er åbent, hvilket vil sige, at både deltager, barnets forældre og læge kender til behandlingen.

Sådan foregår behandlingen Man starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter kan man begynde på behandlingen, der sker i to faser:
 • Fase 1: Lægerne forsøger at finde ud af, hvordan LOXO-195 virker i kroppen og finde den rette dosis, som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger. Det sker ved at øge dosis undervejs, indtil der opstår uacceptable bivirkninger
 • Fase 2: På baggrund af resultaterne i fase 1 fastsættes dosis af LOXO-195
LOXO-195 kan enten tages som kapsel eller som flydende blanding.


Så længe kan du få behandlingen
Hvis man har deltaget i fase 2, forsætter behandlingen med LOXO-195, så længe behandlingen ikke giver alvorlige bivirkninger, og kræften ikke forværres.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge eller medicinalfirmaet, der har udviklet forsøgsstoffet, beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.


Kontrol
Man skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på.

Efter sidste dosis og indtil forsøgets afslutning bliver man kontaktet af forsøgsteamet med tre måneders mellemrum med opfølgende spørgsmål.

Bivirkninger ved behandlingen
 • Smagsforstyrrelser
 • Lavt antal røde blodlegemer
 • Ændret appetit og vægtforøgelse
 • Fald i blodtrykket
 • Ændringer i hjerterytmen
 • Nedsat energiniveau
 • Svimmelhed
 • Øjenirritation og muligvis lysoverfølsomhed
 • Hyppigere løs afføring
 • Øgede levertal, hvilket kan være tegn på leverbetændelse
 • Led- eller muskelsmerter
 • Hukommelsestab og/eller vanskeligheder med at behandle information
 • Kvalme
 • Følelsesløshed og/eller prikkende fornemmelse i dine fingre og/eller tæer
 • Hududslæt og kløe
 • Koordinationsproblemer hvor du kan opleve, at du ryster eller har svært ved at holde balancen, når du går eller står
 • Opkastninger


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Afdeling udenfor Danmark
 • Rigshospitalet
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Diverse Sponsor: Loxo Oncology, Inc. og Bayer

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-004246-20, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03215511, Sponsor protokol nr.: LOXO-EXT-17005

 • Denne side er sidst opdateret: 03-06-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat