Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FIGHT-201 (Incyte 201)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, hvor effektivt forsøgslægemidlet pemigatinib er til behandling af kræft i blæren og urinrøret. Forsøget er til patienter, hvis kræft har spredt sig eller vokset så meget, at sygdommen ikke kan fjernes ved en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Pemigatinib binder sig til kræftceller og hæmmer et protein, der kaldes FGF. FGF har betydning for kræftcellers vækst, så når pemigatinib binder, går kræftcellen til grunde.

I forsøget undersøges kræftvævet hos forsøgspersonerne for at sikre, at kræftcellerne udtrykker bestemte forandringer i FGF-proteinet.
Pemigatinib er et nyt lægemiddel, der ikke er godkendt i Danmark.

Formål At evaluere objektiv responsrate af monoterapi med pemigatinib hos patienter med metastatisk eller inoperabel urotelialt karcinom med FGF/FGFR mutationer

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En biopsi viser, at du har kræft i nyrebækkenet, urinlederen, blæren eller urinrøret, og kræften har enten spredt sig eller er ikke mulig at fjerne ved operation
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Det er muligt at følge sygdommen med scanninger
 • Kræftcellerne indeholder en mutation i et protein på overfladen, der hedder FGFR3


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med et stof, der specifikt hæmmer FGFR
 • Du har en sygdom i mave-tarm-kanalen, der nedsætter absorptionen, omdannelsen eller udskillelsen af pemigatinib.


Forsøgsmetode Forsøget er et åbent forsøg. Det betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.
Forsøget er desuden et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling

Læs mere om lodtrækningsforsøg:
Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Du vil enten blive CT- eller MR-scannet og få taget en vævsprøve af kræftknuden, hvis lægerne ikke kan bruge en tidligere.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning:
 • Gruppe 1: Pemigatinib 1 gang dagligt i 2 uger efterfulgt af en 1 uges pause
 • Gruppe 2: Pemigatinib 1 gang dagligt uden pause

Stoffet skal du tage som en tablet. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du taget blodprøver og blive undersøgt.

Så længe kan du være med i forsøget
Du vil kunne deltage i forsøget i ca. 6 måneder. Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen
 • Muskelkramper
 • Muskelsammentrækninger eller følelsesløshed/snurren omkring munden
 • Træthed eller svækkelse
 • Mundtørhed
 • Hårtab/udtynding af håret
 • Diarré
 • Rødme
 • Sår i munden og/eller svælget
 • Lav blodprocent, som kan give træthed og kortåndethed
 • Dehydrering
 • Nedsat appetit
 • Ændret smagssans
 • Sløret syn
 • Vægttab
 • Forstoppelse
 • Hoste
 • Kvalme
 • Mavesmerter
 • Leverpåvirkning
 • Rygsmerter
 • Øjentørhed
 • Opkastninger
 • Urinvejsinfektion
 • Unormal nyrefunktion
 • Tør hud
 • Ledsmerter
 • Forhøjet calciumniveau i blodet
 • Væskeansamlinger i ben eller arme
 • Feber
 • Lavt natriumniveau i blodet
 • Væskeansamling i nethinden


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT02872714

 • Denne side er sidst opdateret: 04-03-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat