Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FIGHT-201 (Incyte 201)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, hvor effektivt forsøgslægemidlet pemigatinib er til behandling af kræft i blæren og urinrøret. Forsøget er til patienter, hvis kræft har spredt sig eller vokset så meget, at sygdommen ikke kan fjernes ved en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Pemigatinib binder sig til kræftceller og hæmmer et protein, der kaldes FGF. FGF har betydning for kræftcellers vækst, så når pemigatinib binder, går kræftcellen til grunde.

I forsøget undersøges kræftvævet hos forsøgspersonerne for at sikre, at kræftcellerne udtrykker bestemte forandringer i FGF-proteinet.
Pemigatinib er et nyt lægemiddel, der ikke er godkendt i Danmark.

Formål At evaluere objektiv responsrate af monoterapi med pemigatinib hos patienter med metastatisk eller inoperabel urotelialt karcinom med FGF/FGFR mutationer

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har livmoderkræft, der er fjernet helt med operation indenfor 10 uger.
 • Du har fået fjernet mindst 6 kræftfrie lymfeknuder fra begge sider i bækkenet, og det er sket inden for 10 uger.
 • Du ikke har modtaget anden kræftbehandling end kirurgi.
 • Du er selvhjulpen og oppegående hele dagen.
 • Din knoglemarv, lever og nyre fungerer tilfredsstillende.
 • Din forventede levetid er mindst 12 uger.
 • Du bliver vurderet egnet til at modtage kombinationskemoterapi.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har modtaget strålebehandling.
 • Du tidligere har haft anden kræftsygdom, eller har en kræftsygdom nu. Undtagen tilstrækkelig behandlet hudkræft eller forstadier til livmoderhalskræft.
 • Du har en aktiv infektion eller andre alvorlige sygdomme der kan forhindre dig i at modtage behandling.
 • Noget forhindrer, at du kan blive fulgt tilstrækkeligt af forsøgspersonalet.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt de interesserede for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med kemoterapi efter operationen.
Sådan foregår behandlingen BEHANDLING MED KEMOTERAPI
Du får kemoterapien i et midlertidigt kateter i armen.

Behandlingen strækker sig over 18 uger. Hvert 3. uge får du kemoterapi ambulant på hospitalet - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

I alt får du kemoterapi 6 gange. Kemoterapien består af to stoffer kaldet paclitaxel og carboplatin.

Under og efter behandlingen følger personalet din sygdom for at se om kemoterapien har gjort en forskel.

BEHANDLING UDEN KEMOTERAPI
Hvis du ikke skal have kemoterapi, men kun operationen, følger personalet din sygdom, efter du er blevet opereret.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 02-03-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat