Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: REACH-2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af blodsygdomme
Forklaring Formålet med forsøget er at sammenligne forsøgslægemidlet ruxolitinib (Jakavi®) med den bedst tilgængelige standardbehandling. Forsøget er til patienter, der har fået en stamcelletransplantation, og hvor donorcellerne har angrebet værtens celler.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Graft-versus-hos sygdom (GvHD) er en tilstand hvor cellerne fra donor (graften) angriber cellerne i værten (host), der modtager stamcellerne Tilstanden er en del af den immunologiske reaktion mod kræftcellerne og kan som regel behandles effektivt med binyrebarkhormon.
I nogle tilfælde er binyrebarkhormon ikke tilstrækkeligt, og lægerne må tage andre former for medicin i brug. I dette forsøg undersøges stoffet ruxolitinib, der godkendt til behandling af andre hæmatologiske sygdommen, men endnu ikke til behandling af GvHD. Ruxolitinib hæmmer et enzym, der har betydning fra kræftcellernes vækst. Dette forsøg omhandler den akutte form af GvHD, der optræder 1-4 måneder efter transplantationen.

Formål At undersøge sikkerhed og effekt af ruxolitinib sammenlignet med bedste tilgængelige behandling hos patienter med steroid refraktær akut GvHD efter allogenisk stamcelle transplantation

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået en knoglemarvstransplantation med celler fra en donor
 • Du har akut graft-versus-host sygdom (GvHD), hvor cellerne fra donor har angrebet dine egne celler
 • Binyrebarkhormon har ikke haft effekt på dit tilfælde af GvHD
 • Du har behov for at øge din dosis af binyrebarkhormon


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået en knoglemarvstransplantation med celler fra en donor
 • Du har en ukontrolleret sygdom som f.eks. en infektion
 • Du er kendt med Epstein-Barr-virus, human herpesvirus 6, hepatitis B eller hepatitis C
 • Du har haft et tilbagefald af din primære sygdom, er blevet behandlet for tilbagefald efter en stamcelletransplantation med celler fra en donor eller har brug for akut stop af immundæmpende behandling


Forsøgsmetode Forsøget er åbent, hvilket vil sige, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får. Det er desuden et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling

Læs mere om lodtrækningsforsøg: Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning:
 • Gruppe 1: Ruxolitinib
 • Gruppe 2: Bedst tilgængelige behandling
Ruxolitinib skal tage som en tablet. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke at være indlagt. Hvis du skal behandles med den bedst tilgængelige behandling, vil din forsøgslæge fortælle dig hvor meget og hvor tit, du skal tage medicinen. Hvis du ikke har gavn af den bedst tilgængelige behandling i løbet af de første 28 dage, kan du blive tilbudt at skifte til behandlingen med ruxolitinib.

Så længe kan du få behandlingen
Uanset hvilken gruppe du bliver tildelt, vil du få behandlingen i op til 6 måneder.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du skal komme til kontrol på afdelingen hver uge de første 8 uger aftagende til hver 3. måned. Hvert besøg tager ca. 2-3 timer.

Bivirkninger ved behandlingen Meget almindelige bivirkninger:
 • Lavt antal røde blodlegemer, som kan øge risikoen for træthed og /eller kortåndethed
 • Lavt antal hvide blodlegemer, som kan øge risikoen for infektion
 • Lavt antal blodplader, som kan øge risikoen for blødninger
 • Blå mærker
 • Urinvejsinfektion
 • Forhøjet kolesterol i blodet
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Vægtøgning
 • Unormale levertal


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Novartis Pharmaceuticals

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2016-002584-33, ClinicalTrials.gov nr.: NCT02913261

 • Denne side er sidst opdateret: 26-03-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat