Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: REACH3

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af blodsygdomme
Forklaring Formålet med forsøget er at sammenligne forsøgslægemidlet ruxolitinib (Jakavi®) med den bedst tilgængelige standardbehandling. Forsøget er til patienter, hvor donorcellerne har angrebet værstens celler i forbindelse med en stamcelletransplantation, og patienten ikke har haft gavn af binyrebarkhormon til behandling af tilstanden.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Graft-versus-host sygdom (GvHD) er en tilstand, hvor cellerne fra donoren (graften) angriber cellerne i værten (host), der modtager stamcellerne. Tilstanden er en del af den immunologiske reaktion mod kræftcellerne og kan som regel behandles effektivt med binyrebarkhormon. Hvis det ikke er tilfældet, taler man om steroid-refraktær kronisk GvHD.

I nogle tilfælde er binyrebarkhormon ikke tilstrækkeligt, og lægerne må tage andre former for medicin i brug. I dette forsøg undersøges stoffet ruxolitinib, der er godkendt til behandling af andre hæmatologiske sygdommen, men endnu ikke til behandling af GvHD. Ruxolitinib hæmmer et enzym, der aktiverer immunceller. Det er en såkaldt JAK-hæmmer.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået en knoglemarvstransplantation med celler fra en donor
 • Du har kronisk graft-versus-host sygdom (GvHD) i moderat eller svær grad
 • Du har fået binyrebarkhormon som behandling i mindre end 12 måneder før første dosis
 • Det er vist, at du ikke har nogen effekt af binyrebarkhormon


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået mere end to behandlinger for kronisk GvHD udover binyrebarkhormon
 • Din sygdom har udviklet sig fra en akut til kronisk GvHD, uden at du har fået en mindre dosis af binyrebarkhormon
 • Du tidligere er blevet behandlet for akut GvHD med JAK-hæmmere
 • Du er blevet behandlet med en allogen stramcelletransplantation inden for det sidste halve år
 • Du har haft tilbagefald af en ondartet sygdom eller er blevet behandlet for tilbagefald efter en stamcelletransplantation med celler fra en donor
 • Du har kronisk GvHD, der ikke reagerer på binyrebarkhormon efter immunterapi


Her foregår forsøget
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 23-11-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat