Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CC92480

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af forsøgslægemidlet CC-92480 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, i hvor høj dosis, man skal have det, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Forsøget er til patienter, der har myelomatose, og hvor sygdommen ikke reagerer på behandling eller patienterne har fået tilbagefald.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dag findes der en række forskellige muligheder til behandling af myelomatose. Hos de fleste patienter har behandlingen god effekt, men sygdommen kommer næsten altid tilbage, og vi opfatter derfor myelomatose som en uhelbredelig sygdom.

CC-92480 er en ny eksperimentel medicin, der bindes til et protein i myelomatosecellen, der hedder cereblon. Cereblon tillader myelomatosecellerne at formere sig og overleve.
Laboratoriestudier har vist, at CC-92480 er i stand til at stimulere immunforsvaret til at angribe og slå myelomatosecellerne ihjel og stoppe myelomatosen.

Det er første gang, at CC-92480 bliver givet til mennesker.

Formål At vurdere sikkerhed, farmokokinetik og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recideverende og refraktær myelomatose

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Du har dokumenteret myelomaose, der kan måles
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget
 • Du er villig til at få taget blod- og knoglemarvsprøver
 • Du kan synke og optage tabletter


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose, der ikke producerer immunoglobulin
 • Du har plasmacelleleukæmi eller myelomatose i hjernehinderne
 • Du har fået plasmaferese, stråleterapi eller immunsupprimerende medicin i de sidste 14 dage.
 • Du har fået en knoglemarvstransplantation fra en donor
 • Du har en alvorlig sygdom eller infektion
 • Du har HIV eller AIDS
 • Du har hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Forsøget er et åbent fase 1 studie. Det betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling, du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Forsøget består af to dele:
 • Del 1: Du vil få CC-92480 i stigende doser og løbende få taget kontrolblodprøver. Hvis et dosisniveau er sikkert, øges dosis, indtil det maximale niveau nås, hvor du ikke får uacceptable bivirkninger.
 • Del 2: Du vil få CC-92480 i den dosis, vi har bestemt i del 1 i kombination med dexamethason (Dexametason®)
Dexamethason bliver i dag brugt i behandlingen af myelomatose.
Begge stoffer skal du tage som en tablet på aftalte tidspunkter. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke at være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du få taget blodprøver og op til fire knoglemarvsprøver.

Så længe kan du få behandlingen
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet. Behandlingsperioden er dog maxialt sat til 1,5 år.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis myelomatosen bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Da det er første gang man giver lægemidlet til mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd. Dyreforsøg tyder dog på, at der kan være følgende risici ved behandling med CC92480:
 • Overfølsomhed for sollys
 • Nedsat aktivitetsniveau
 • Diarré med blod og slim i afføringen
 • Nedsat appetit
 • Dehydrering
 • Vægttab
 • Sår på huden
 • Hævelse af tarmslimhinden
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan øge risikoen for infektioner
På minmedicin.dk kan du læse om bivirkninger til dexamethason:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Celgene

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-001236-19, ClinicalTrials.gov nr.: NCT03374085

 • Denne side er sidst opdateret: 25-01-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat