Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CC92480

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af forsøgslægemidlet CC-92480 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, i hvor høj dosis, man skal have det, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

Forsøget er til patienter, der har myelomatose, og hvor sygdommen ikke reagerer på behandling eller patienterne har fået tilbagefald.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dag findes der en række forskellige muligheder til behandling af myelomatose. Hos de fleste patienter har behandlingen god effekt, men sygdommen kommer næsten altid tilbage, og vi opfatter derfor myelomatose som en uhelbredelig sygdom.

CC-92480 er en ny eksperimentel medicin, der bindes til et protein i myelomatosecellen, der hedder cereblon. Cereblon tillader myelomatosecellerne at formere sig og overleve.
Laboratoriestudier har vist, at CC-92480 er i stand til at stimulere immunforsvaret til at angribe og slå myelomatosecellerne ihjel og stoppe myelomatosen.

Det er første gang, at CC-92480 bliver givet til mennesker.

Formål At vurdere sikkerhed, farmokokinetik og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recideverende og refraktær myelomatose

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
  • Du har dokumenteret myelomaose, der kan måles
  • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget
  • Du er villig til at få taget blod- og knoglemarvsprøver
  • Du kan synke og optage tabletter


Sådan foregår behandlingen RO7009789 får du enten som et drop i armen eller en indsprøjtning under huden.
Atezolizumab får du som et drop i armen.

Forsøget består af forskellige dele, og behandlingsintervallerne afhænger af, hvilken del man indgår i. Den præcis plan under forsøget vil blive gennemgået af lægen inden du kommer med i forsøget.

FASE 1 FORSØG
Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet - det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 27-09-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat