Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GESICA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge, om man kan gøre det nemmere for ældre patienter at gennemføre en behandling med kemoterapi og dermed øge deres overlevelse. Forsøget er til patienter med blærekræft.

Baggrund for forsøget Ældre patienter har sværere ved at tåle kemoterapi end yngre patienter af forskellige grunde.
Lægerne vil i dette forsøg kigge på, om der er en sammenhæng mellem muskelfunktion og evnen til at gennemføre et kemoterapiforløb.

Lægerne undersøger sammenhængen mellem bivirkninger og kemoterapiens fordeling i kroppen. De vil også undersøge, om det øger overlevelsen, hvis patientens samlede helbredstilstand bliver optimeret inden behandlingsstart af en læge med speciale i ældre patienter.

Formål At undersøge om geriatrisk intervention hos ældre patienter med lokalavanceret eller metastatisk blærekræft øger antallet af patienter, der gennemfører planlagt kemoterapi

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er 60 år eller ældre
 • Du har blærekræft, der har spredt sig eller er vokset i sådan grad, at den ikke kan fjernes ved en operation
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Du er kandidat til kemoterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har haft en anden ondartet sygdom inden for de seneste 5 år med undtagelse af hudkræft eller livmoderhalskræft
 • Du har et psykisk eller fysisk handicap, så du ikke kan lave fysisk træning


Sådan foregår forsøget I forsøget deles deltagerne i to, alt efter om behandlingen sker på Herlev Hospital eller Rigshospitalet:
 • Gruppe 1 (Herlev Hospital): Undersøgelse af muskelfunktion + undersøgelse ved en geriater (læge med speciale i ældre patienter)
 • Gruppe 2 (Rigshospitalet): Undersøgelser af muskelfunktion
Om undersøgelserne
Du vil få undersøgt din muskelfunktion før og efter kemoterapi. Du vil få målt din kropssammensætning ved hjælp af en DXA-scanner, ved forskellige muskeltests og i forskellige blodprøver. Muskeltestene tager ca. 10 minutter at udføre, og samlet set vil besøget vare ca. 60 minutter

Så længe kan du få behandlingen
Forsøget slutter, når du afslutter din behandling med kemoterapi, uanset om du efterfølgende skal starte på en ny behandling med en anden form for kemoterapi. Du kan når som helst afslutte forsøget, hvis du ønsker det.

Bivirkninger ved forsøget Ved DXA-scanningen vil du blive udsat for en stråledosis, der svarer til mindre end 2 ugers baggrundsstråling.

Undersøgelsen af muskelfunktionen er ikke forbundet med ubehag, bivirkning eller andre risici.

Blodprøverne vil blive taget som en del af din kræftbehandling, og du skal derfor ikke stikkes flere gange

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: VEK anmeldelses nr.: 60595

 • Denne side er sidst opdateret: 26-03-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat